LEWE VOLUIT DEUR TE WAAK

BOODSKAP NR 7

TEMA: LEWE VOLUIT DEUR TE WAAK

SKRIFLESING: 1 JOH.2:18-27

VIR WIE MAAK DIE WAARHEID NOG SAAK?

NET HULLE WAT WEET DIE WAARHEID MAAK JOU VRY

NET HULLE WAT WAARLIK VRY GEMAAK IS DEUR DIE WAARHEID

JOHANNES WAS EEN VAN HULLE WAT DIT GEGLO EN GELEEF HET

 

(JOH 8:32)

EN JULLE SAL DIE WAARHEID KEN, EN DIE WAARHEID SAL JULLE VRYMAAK.

 

KYK NA ONS VORIGE VORIGE BOODSKAPPE:

INLEIDING OOR DIE SKRYWER – WAARHEID EN LIEFDE

1:1-4 – DIE EGTE LEWE

1:5 – VOLKOME BLYDSKAP

1:5- 2:2 – WAT ONS SE EN WAT ONS DOEN

2:3- 11 – DIE GROOT GEBOD

2:12-17 – DIE LIEFDE WAT GOD HAAT

DIT IS HIERDIE LIEFDE (LIEFDE VIR DIE WERELD) WAT MAAK DAT DIE WAARHEID NIE MEER SAAK MAAK VIR BAIE MENSE NIE.

:18-27 SE BOODSKAP KOM UIT :24

(1JO 2:24)

WAT JULLE DAN VAN DIE BEGIN AF GEHOOR HET, LAAT DIT IN JULLE BLY. AS IN JULLE BLY WAT JULLE VAN DIE BEGIN AF GEHOOR HET, DAN SAL JULLE OOK IN DIE SEUN EN IN DIE VADER BLY.

 

TEMA: WAAK TEEN DIE VALSE

KLINK DIE BOODSKAPPE NEGATIEF IN N TYD WAAR MENSE BEMOEDIG MOET WORD?

GAAN PRAAT MET DIE APOSTEL VAN LIEFDE,  JOHANNES WAT IN SOORTGELYKE TYD GELEEF HET AS HY BEGIN MET “KINDERS”

VANAF 95NC TOT VANDAG VERDRAAI MENSE DIE WAARHEID

DIE LAASTE DAE EN DIE ANTICHRIS WAS NOG ALTYD DAAR

DIE REALITEIT EN INTENSITEIT IS EGTER NET GROTER VANDAG

JOHANNES BESKRYF DIE VALSE EN DIE ANTWOORD IN DIE BESONDERE TYD WAARIN ONS LEEF IN :18-27

DIE BESONDERE TYD

DIE MENSE IN HIERDIE TYD

ANTWOORDE IN N TYD SOOS HIERDIE

1)    DIE BESONDERE TYD WAARIN ONS LEWE :18

a)     DIE TYD IS VERBY

“….DIT IS DIE LAASTE UUR…” “…ONS WEET DAT DIT DIE LAASTE UUR IS…”

SAL DIT N TYD WEES WAAR DIE KERK GESOND SAL WEES?

2 TIM.3:1-5; 1 TIM.4:1,2; OPEN.3:14-22

KLINK DIT VIR JOU GESOND? KAN ONS AL DIE NUWE BOEKE, KURSUSSE EN PREDIKERS AANVAAR AS REG?

HOEVEEL VAN HIERDIE VALSE IS NIE AL OPENBAAR NIE, MAAR MENSE LOOP VERWONDERD AGTER DIT AAN?

ONS LEWE IN DIE LAASTE UUR WAAR MENSE VOORBEREI WORD DEUR WONDERS EN TEKENS EN MANIFESTASIES SOOS ONS LEES IN OPEN. 13:3 “EN DIE HELE WÊRELD HET VERWONDERD AGTER DIE DIER AAN GEGAAN.”

 

WIE SAL DIT GLO AS EK SE DIT IS DIE LAASTE UUR, WAAK

b)    DIE TYD VAN DIE ANTI-CHRIS

“…DIE ANTICHRIS KOM…OOK NOU BAIE ANTICHRISTE…”

HY KOM OM ALLES TE VERDRAAI EN AF TE BREEK TEEN CHRISTUS

DIT IS NET JOHANNES WAT OOR HOM SKRYF AS:

                                                             i.            DIE GEES VD ANTICHRIS IN DIE WERELD WAT JESUS TEESTAAN

1JO 4:1-3

ONS LEWE IN DAARDIE TYD

                                                                                                             ii.            VALSE LEERAARS MET HIERDIE GEES

(2JO 1:7)

WANT BAIE VERLEIERS HET IN DIE WÊRELD INGEKOM: DIE WAT NIE BELY DAT JESUS CHRISTUS IN DIE VLEES GEKOM HET NIE. DIT IS DIE VERLEIER EN DIE ANTICHRIS.

 

GAAN VIND UIT WAT OP KWEEKSKOLE GELEER WORD OOR JESUS

SY MAAGDELIKE GEBOORTE

SY GODHEID

SY WEDERKOMS

 

EK WIL HULLE NIE PROBEER UITWYS NIE

ONS LEWE IN DAARDIE TYD, HULLE IS VOLOP

                                                      iii.            DIE PERSOON WAT DIE WERELD AAN DIE EINDE GAAN REGEER

“…DIE ANTICHRIS KOM… “ OM WAT TE KOM DOEN?

EEN GODSDIENS

EEN REGERING EN GELDSTELSEL

WAAK TEEN DIE VALSE , ONS LEEF IN DAARDIE UUR

c)     TYD VAN POLARISASIE

“…KINDERS…ANTICHRISTE…. HULLE… ONS …UITGEGAAN..”

KYK WAT GEBEUR MET MENSE WAT STAAN VIR DIE WAARHEID

FAMILIES, KERKE, SKOLE EN DIE WERKSPLEK

OPEN. 22:10-12

EN HY HET VIR MY GESÊ: MOENIE DIE WOORDE VAN DIE PROFESIE VAN HIERDIE BOEK VERSEËL NIE, WANT DIE TYD IS NABY.WIE ONREG DOEN, LAAT HOM NOG MEER ONREG DOEN; EN WIE VUIL IS, LAAT HOM NOG VUILER WORD; EN LAAT DIE REGVERDIGE NOG REGVERDIGER WORD, EN LAAT DIE HEILIGE NOG HEILIGER WORD. EN KYK, EK KOM GOU, EN MY LOON IS BY MY, OM ELKEEN TE VERGELD SOOS SY WERK SAL WEES.

 

DIE WAARHEID BRING ALTYD KONFLIK EN SKEIDING. MENSE WIL NIE DIE WAARHEID HOOR NIE, MAAR GLO DIE VALSE????

(2TI 3:12)

EN ALMAL WAT OOK GODVRUGTIG WIL LEWE IN CHRISTUS JESUS, SAL VERVOLG WORD.

2)    VALSE MENSE EN LEERSTELLINGS IN HIERDIE TYD

:19,24,26

a)     MENSE WAT SAAM MET ONS WAS

“…VAN ONS UITGEGAAN ….”

OM TE DINK DIT IS MENSE UIT DIE CHRISTELIKE KERK

GEDOOP, KATKISEER, VOORGESTEL EN SOMS OP KERKRAAD

HY PRAAT VAN DIE KERK V JESUS, NIE DIE GENOOTSKAP

b)    MENSE WAT WEGGEGAAN HET

“…VAN ONS UITGEGAAN…”

DIE WAARHEID STAAN HULLE NIE AAN NIE

DIE WAARHEID WORD DEUR HULLE VERWERP

MENSE GAAN UIT DIE KERK OOR N PAAR REDES

1) HULLE HOU NIE VAN DIE WAARHEID NIE

2) HULLE SOEK NIE NA DIE WAARHEID NIE

3) ONS HET NIE DIE WAARHEID NIE

c)     MENSE WAT NIE VAN ONS WAS NIE

“….WAS NIE VAN ONS NIE….”

DIE MEES LOGIESE ANTWOORD VAN ONS KANT AF IS

DAT HULLE NOOIT GERED WAS NIE

DAT HULLE NIE DIE WOORD AS WAARHEID AANVAAR

DAN MAG HULLE OOK HULLE REDES HE

DIE KERK IS TE VERKRAMP

DAT DIE BYBEL HOM WEERSPREEK (VERLEDE SON.)

3)    WAARBORG TEEN DIE VALSE IN HIERDIE TYD

WAT IS DIE WAARBORG TEEN DIE VALSE?

DIE WAARHEID!!!!

a)     DIE WOORD AS DIE WAARHEID:21,24

“…AAN JULLE GESKRYWE…VAN DIE BEGIN AF GEHOOR HET..”

JOH.17:17

HEILIG HULLE IN U WAARHEID;U WOORD IS DIE WAARHEID.

 

ALLES MOET GETOETS WORD AAN DIE WOORD

JOS 1:8

HIERDIE WETBOEK MAG NIE UIT JOU MOND WYK NIE; MAAR BEPEINS DIT DAG EN NAG, SODAT JY NOUGESET KAN HANDEL VOLGENS ALLES WAT DAARIN GESKRYWE STAAN; WANT DAN SAL JY IN JOU WEË VOORSPOEDIG WEES, EN DAN SAL JY MET GOEIE GEVOLG HANDEL.

 

PS 119:105

U WOORD IS ‘N LAMP VIR MY VOET EN ‘N LIG VIR MY PAD

 

WAAK TEEN DIE VALSE, BLY BY WAT DIE WOORD SE.

 

DIE PROBLEEM VANDAG VIR MYSELF AFGEVRA. WAAROM GAAN MENSE WEG?

DIE VERSKIL TUSSEN SUIWER WATER EN KOELDRANK, IS DIT SMAAK LEKKERDER, MAAR IS NIE GESONDER.

DIE VERSKIL TUSSEN DIE REGUIT WOORD EN DIE INGEKLEURDE, IS DAT DIT LYK EN KLINK BAIE LEKKERDER

 

b)    DIE HEILIGE GEES SE LEIDING IN DIE WAARHEID :20,27

“…SALWING VD H.GEES…..SALWING JULLE AANGAANDE ALLES LEER…

JOH 16:13

MAAR WANNEER HY GEKOM HET, DIE GEES VAN DIE WAARHEID, SAL HY JULLE IN DIE HELE WAARHEID LEI; WANT HY SAL NIE UIT HOMSELF SPREEK NIE, MAAR ALLES WAT HY HOOR, SAL HY SPREEK EN DIE TOEKOMSTIGE DINGE AAN JULLE VERKONDIG.:14 HY SAL MY VERHEERLIK, OMDAT HY DIT SAL NEEM UIT WAT AAN MY BEHOORT, EN AAN JULLE VERKONDIG.

 

KAN EK MEER HE VAN DIE H.G AS VAN DIE WOORD? NOOIT NIE!

SAL DIE H.GEES IETS KONTRA DIE WOORD OPDIG? NOOIT NIE!

WIE IS DIE OUTEUR VAN DIE WOORD?

(1JO 2:26)

DIT HET EK AAN JULLE GESKRYWE MET BETREKKING TOT DIE WAT JULLE MISLEI.

 

c)     DIE KERK SE BESKERMING VAN DIE WAARHEID

“…IN HOM BLY….”

DEUR DIE JARE HET DIE HERE MENSE IN DIE KERK OPGEWEK OM DIE WAARHEID TE VERDEDIG

KYK NA DIE 7 GEMEENTES VAN ASIE IN OPEN.2,3

SEKERE OOREENKOMSTE:

EK KEN JOU WERKE

WIE N OOR HET , LAAT HOM HOOR…….

TUSSEN DIT ,DIE STRYD TEEN DIE WARE EN DIE VALSE. 2:2B; 9B; 14,15; 20; 3:4; :8,10 ; :17

MAAK DIE WAARHEID ENIGSINS NOG SAAK?

MEER AS OOIT TEVORE!

DIT IS DIE LAASTE UUR, DIE TYD VAN SPEEL  IS VERBY

MAAK DIE WAARHEID VIR JOU SAAK?

NET DIE WAARHEID MAAK VRY, AL MAAK DIT SEER EN BRING SKEIDING

HOU VAS AAN DIE WAARHEID, BLY IN DIE WAARHEID, WANT JESUS KOM, EN DAN?

:28 VOLGENDE WEEK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00