Hooglied 5:16
 
“… ja, Hy is geheel en al die lieflikheid self…“

Hooglied 5:16
 
“… ja, Hy is geheel en al die lieflikheid self…“
 
Is hierdie woorde wat die bruid hier in Hooglied van haar 
beminde uiter, die taal van u hart van u beminde, die Here 
Jesus Christus? Is Hy vir my en u geheel en al die 
lieflikheid self?
Soos u kan onthou uit die vorige uitgawes is ons besig om 
met u vier gedagtes te deel aangaande die gedagte waarom 
die Here Jesus vir ons wonderlik moet wees en altyd 
wonderliker moet word. Ons het alreeds gekyk na:
 
1) Ons het die geopende oog…
 
2) Ons het die geopende deur…
 
3) Ons het die geopende boek…
 
En in hierdie uitgawe wil ons gaan kyk na die vierde en 
vernaamste gedagte nl. 
4) Ons het die geopende fontein. Sagaria 13:1 “In dié 
dag sal daar ‘n geopende fontein wees… teen sonde en 
onreinheid.” Dis sonde en onreinheid wat maak dat ons Hom 
nie duidelik kan sien nie en Hy dus nie vir ons so wonderlik is 
nie. (Matt 5:8) 
 
Die bloed van Jesus is kosbaar weens sy koopwaarde of 
koopkrag. Al die goud van die wêreld kan nie een siel uit die 
mag van die Satan loskoop nie, maar die bloed van Jesus is 
genoegsame losprys vir die hele wêreld. (1 Tim 2:6)
 
By ‘n dieper besef van die kosbaarheid van die 
bloed van die Lam, kry ons dus ‘n dieper besef van 
die kosbaarheid van ons eie siel. Maar as die Gees 
van God nie Sy lig op die bloed laat val het nie, sal 
ons in ons blindheid voortgaan om al die aandag 
aan die sterflike liggaam te wy en die kosbare 
onsterflike siel verwaarloos. Die bloed word baie 
kosbaar vir iemand wat al uitgevind het wat ‘n 
magtige wapen dit is teen Satan en sonde; want 
daar is mos ‘n gedurige stryd, nie waar nie? Die 
een ding wat die Satan al te graag probeer, is om 
my wit bruilofskleed te besoedel. Die bloed is 
kosbaar omdat dit altyd beskikbaar is in die stryd 
wat voortduur tot die end toe, en omdat dit ons 
instaat stel om altyd oorwinnaar te wees.
‘n Kind speel met ‘n ongesluipte diamant. Hy nie 
geweet dis ‘n ongesluipte diamant nie en het dit sy 
blinkklippie genoem. Sy ouers was net so onkundig 
oor die saak. Eendag het daar ‘n man kom kuier 
wat kennis gehad het oor diamante. Hy sien toe 
dadelik raak dat hierdie blinkklippie duisende 
ponde werd is. Hy maak dit toe aan die ouers 
bekend en dadelik kry daardie blinkklippie vir 
hulle nuwe waarde en hulle sien daarin plase, 
huise, beeste en skape, ja die voorsiening van al 
hul tydelike behoeftes.
Net so is dit vir baie van ons met die bloed van 
Christus. Ons bly kleinkindertjies in ons kennis 
daarvan en gaan as gevolg armoedig en sukkelend 
deur die lewe, totdat Hy wat kennis het, die 
dierbare getroue Heilige Gees ons oë oop maak vir 
die waarheid.
 
Uit Oom H.T. de Villiers se boekie “ Krag om reg te lewe “

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00