DS JOHAN BOTHA TEKSPREEK TEMA: DIE ONSINKBARE TITANIC SINK SKRIFLESING: LUKAS 12:13-21 TEKS: LUKAS 12:20 

DS JOHAN BOTHA TEKSPREEK

TEMA: DIE ONSINKBARE TITANIC SINK

SKRIFLESING: LUKAS 12:13-21

TEKS: LUKAS 12:20 

MAAR GOD HET AAN HOM GESÊ: JOU DWAAS, IN HIERDIE NAG SAL HULLE JOU SIEL VAN JOU AFEIS; EN WAT JY GEREEDGEMAAK HET, WIE S’N SAL DIT WEES? SO GAAN DIT MET HOM WAT VIR HOMSELF SKATTE VERGADER EN NIE RYK IS IN GOD NIE.

 

RAMPE IS ALLEDAAGS, EN ONS SIEN DIT SOMS TERWYL DIT GEBEUR OF ENKELE OOMBLIKKE DAARNA OP TV. AS ONS DINK AAN DIE ONLANGSE BOSTON MARATHON, DIE TWIN TOWER TRAGEDIE, TSUNAMIES EN AARDBEWINGS.

KYK HOE MENSE PANIEKERIG ROND HARDLOOP EN SOEK VIR HULP, EN MENSE BEREID IS OM HULLE TE HELP. IN ONS EIE LAND WAS DIE VLOED VAN  LAINGSBURG, OUDSHOORN, KLEIN EN GROOTBRAK EN MOSSELBAAI WAAR GEWELDIG SKADE AANGERIG IS IN DANNABAAI EN OMGEWING. DINK AAN DIE VERWOESTENDE VELDBRANDE IN DIE KAAP EN GEORGE.

KYK NA DIE BENOUDHEID VAN MENSE AS HULLE MAGTELOOS TEEN DIE NATUUR VEG VIR OORLEWING.

HET JY AL GEDINK HOE MOES DIT WEES MET DIE DIE SONDVLOED IN NOAG SE TYD, DIE VERWOESTING VAN SODOM EN GOMORRA,  DIE VERWOESTING VAN JERUSALEM MET DIE BALLINGSKAP EN OOK NA JESUS SE HEMELVAART 70 NC.

HOE SAL DIT WEES MET DIE WEGRAPING WAT VOOR DIE DEUR LE, DIE SEWE JAAR VAN VERDRUKKING, EN MENSE WAT NIE KAN KOOP OF VERKOOP SONDER DIE MERK VAN DIE DIER OP HULLE VOORHOOF OF HAND?

ONS KRY N IDEE VAN HOE MENSE SAL OPTREE AS JY NA HULLE OPTREDE KYK VOOR HULLE STERF EN OOK IN KRISISTYE AS DIE DOOD HULLE IN DIE GESIG STAAR. AS JY KYK HOE HET HULLE GELEEF VOOR HULLE STERF. ONS LEER LESSE UIT DIT DEUR ONS VOORGELESE GEDEELTE ASOOK AS JESUS PRAAT OOR HOE DIT SAL WEES NET VOOR SY WEDERKOMS.

KYK NA DIE GELYKENIS VAN DIE RYK DWAAS:

LUKAS 12:18,19

TOE SÊ HY: DIT SAL EK DOEN: EK SAL MY SKURE AFBREEK EN GROTER BOU, EN EK SAL DAAR AL MY OPBRENGSTE EN MY GOED INSAMEL. EN EK SAL VIR MY SIEL SÊ: SIEL, JY HET BAIE GOED WAT WEGGESIT IS VIR BAIE JARE; NEEM RUS, EET, DRINK, WEES VROLIK.

 

MATTHEUS 24:37-39 

EN NET SOOS DIE DAE VAN NOAG WAS, SO SAL OOK DIE KOMS VAN DIE SEUN VAN DIE MENS WEES. WANT NET SOOS HULLE WAS IN DIE DAE VOOR DIE SONDVLOED TOE HULLE GEËET EN GEDRINK HET, GETROU EN IN DIE HUWELIK UITGEGEE HET, TOT OP DIE DAG DAT NOAG IN DIE ARK GEGAAN HET, EN DIT NIE VERSTAAN HET VOORDAT DIE SONDVLOED GEKOM EN ALMAL WEGGEVOER HET NIE, SO SAL OOK DIE KOMS VAN DIE SEUN VAN DIE MENS WEES.

 

DIT WYS HOE MENSE GELEWE HET VOOR DIE RAMP. ROEKELOOS EN DWAAS ONVOORBEREID VIR DIE LAASTE URE OP AARDE.

DAAR IS N FILM GEMAAK VAN EEN VAN DIE GROOTSTE SEERAMPE OOIT. TOE DIE TITANIC OP 14 APRIL 1912 UIT SOUTHHAMPTON VAAR VIR HAAR NOOIENSVAART NA NEW YORK CITY, HET NIEMAND GEDINK SY SAL SINK NIE. MET 2340 MENSE, PASSASIERS EN BEMANNING, HET NIE EEN, LETTERLIK NIE EEN GEDINK DIE BOOT KAN SINK.

DIE NAAM VAN DIE BOOT “TITANIC” BETEKEN “GROOT” WANT HY WAS 300M LANK, 12 VERDIEPINGS HOOG, 46 000 TON STAAL, 15 TON PER ANKER, DIE BODEM WAS 5-6 VOET DIK MET 16 WATERDIGTE KOMPARTEMENTE.

N PLESIERSKIP VAN FORMAAT MET HYSBAKKE, SPESIALE ROOKKAMERS VIR DIE RYKES, TENNISBANE EN DOBBELSALE.

DIT HET 4300 DOLLAR GEKOS VIR EEN LUUKSE PRIVAAT KAMER MET SY EIE SITKAMER EN BALKON WAT OP DIE SEE UITKYK. WIE SAL IN SO LUUKSE KAMER WIL DINK AAN DIE MOONTLIKHEID VAN N RAMP?

DIT WAS DIE TROTS VAN DIE “WHITE STAR” REDERY VAN DIE V.S.A EN WAS DIE “DRYWENDE BABILON” GEMOEM. DAAR IS OOK DEUR MENSE NA DIE SKIP VERWYS AS “THE QUEEN OF THE OCEAN

EEN DWAAS HET AAN N SEKERE MEV. COLDWELL GESE “NOT EVEN GOD CAN SINK THIS SHIP” EN VANDAG LE HY 4KM ONDER OP DIE SEEBODEM WAAR SY WRAK SO PAAR JAAR GELEDE GEVIND IS.

DAAR IS BAIE MENSE WAT SO DWAAS LEWE SOOS MENSE OOR DIE SKIP EN SOORTGELYKE UITLATINGS OOK GEMAAK HET. MENSE WAT SO “GROOT” IN HULLESELF IS SOOS DIE ONSINKBARE TITANIC.

1JOHANNES 2:16

WANT ALLES WAT IN DIE WÊRELD IS—DIE BEGEERLIKHEID VAN DIE VLEES EN DIE BEGEERLIKHEID VAN DIE OË EN DIE GROOTSHEID VAN DIE LEWE—IS NIE UIT DIE VADER NIE, MAAR IS UIT DIE WÊRELD.

 

NET SOOS HIERDIE MENSE OP DIE SKIP DIE DWAASHEID VAN OORGERUSTHEID, ONVOORBEREIDHEID, PLESIER, UITSTEL EN OM TE LAAT HULP TE SOEK, SO LEWE MENSE VANDAG IN HUL DWAASHEID, EN SE DIE HERE AAN HULLE “JOU DWAAS!!”

LUISTER NA DIE WAARSKUWING VAN DIE HERE VANDAG

1)    DIE DWAASHEID VAN OORGERUSTHEID

ALMAL OP DIE SKIP WAS TEN VOLLE OORTUIG DAT DIE SKIP NIE KAN SINK NIE. DIE ONTWERPER, DIE KAPTEIN EN DIE MEDIA. NADAT DIE ONSINKBARE TITANIC GESINK HET, WAS DAAR N SPOTPRENT IN DIE TIMES MET N PRENT VAN DIE SKIP WAAR DAAR STAAN “THEORY”, EN DIE ANDER KANT DIE YSBERG WAAR DAAR STAAN “FACTS”

DIE TEORIE HET HULLE GERUSGESTEL, MAAR DIE FEITE HET IETS ANDERS BEWYS WAARAAN HULLE NIE GEDINK HET NIE.

KYK NA DIE DWAASHEID VAN OORGERUSTHEID AS GEVOLG VAN TEORIE EN LOGIKA.

DIE TEORIE TEENOOR FEITE

TEORIE NR 1.                                                                                            

 DAT DAAR NIE YSBERGE OP HULLE ROETE IS NIE.  DIE FEIT, HULLE IS SEWE MAAL GEWAARSKU.

TEORIE NR 2                                                                                                  

DAT HULLE NAVIGASIE HULLE BETYDS SAL WAARSKU MET DIE BESTE OPGELEIDE BEMANNING AAN BOORD. DIE FEIT IS DAT HULLE 10 MINUTE TE LAAT WAS OMDAT HULLE RADIO AFGESIT WAS, EN HULLE NET 37 SEKONDES NODIG GEHAD HET OM DIE YSBERG TE MIS

TEORIE NR 3.                                                                                          

6600 TON STAAL SNY DEUR N YSBERGTEEN 18 KNOPE SOOS N WARM MESDEUR BOTTER. DIE FEIT  IS DAT NET DIE PUNT VAN DIE YSBERG DIE BODEM 100M OOPSNY SOOS N BLIKSKER DEUR TIN FOELIE

TEORIE NR 4.                                                                                              

16 WATERDIGTE KOMPARTEMENTE MAAK DAT DIE SKIP NIE KAN SINK.              DIE FEIT IS DAT 6-7 KOMPARTEMENTE OOPGERUK IS EN DIE SKIP BINNE 3 URE GESINK HET.

SO HET MENSE VANDAG OOK IN HUL GROOTSHEID EN DWAASHEID BAIE TEORIEE GEESTELIK.

TEORIE NR 1.

GOD IS N GOD VAN LIEFDE EN SAL NIE DIT OOR MY LAAT KOM OM MY IN DIE HEL TE GOOI NIE. TEENOOR DIE FEITE VAN DIE WOORD:

MATTHEUS 25:41

DAN SAL HY OOK VIR DIÉ AAN SY LINKERHAND SÊ: GAAN WEG VAN MY, JULLE VERVLOEKTES, IN DIE EWIGE VUUR WAT BEREI IS VIR DIE DUIWEL EN SY ENGELE.

OPENBARING 20:15

EN AS DIT BEVIND IS DAT IEMAND NIE OPGESKRYF WAS IN DIE BOEK VAN DIE LEWE NIE, IS HY IN DIE POEL VAN VUUR GEWERP.

 

TEORIE NR 2.

WIE SAL OOIT MY SONDE UITVIND, TEENOOR DIE FEIT VAN DIE WOORD:

NUMERI 32:23

MAAR AS JULLE NIE SO DOEN NIE, KYK, DAN SONDIG JULLE TEEN DIE HERE, EN WEET DAN DAT JULLE SONDE JULLE SAL UITVIND.

GALASIERS 6:7

MOENIE DWAAL NIE; GOD LAAT HOM NIE BESPOT NIE; WANT NET WAT DIE MENS SAAI, DIT SAL HY OOK MAAI.

TEORIE NR 3.

EK IS N GOEIE MENS WAT MY BYBEL LEES, KERK TOE GAAN EN DIE GEBOOIE ONDERHOU, TEENOOR DIE FEIT VAN DIE WOORD:

TITUS 3:5                                                                                                  

NIE OP GROND VAN DIE WERKE VAN GEREGTIGHEID WAT ONS GEDOEN HET NIE, MAAR NA SY BARMHARTIGHEID HET HY ONS GERED DEUR DIE BAD VAN DIE WEDERGEBOORTE EN DIE VERNUWING DEUR DIE HEILIGE GEES

EFESIERS 2:8,9                                                                                             

WANT UIT GENADE IS JULLE GERED, DEUR DIE GELOOF, EN DIT NIE UIT JULLESELF NIE: DIT IS DIE GAWE VAN GOD; NIE UIT DIE WERKE NIE, SODAT NIEMAND MAG ROEM NIE.

 

TEORIE NR 4.

EK SAL OP MY STERFBED REGMAAK, TEENOOR DIE FEIT VAN DIE WOORD:

1SAMUEL 20:3

MAAR SO WAAR AS DIE HERE LEEF EN JOU SIEL LEEF, DAAR IS MAAR NET EEN TREE TUSSEN MY EN DIE DOOD!

 

DAAR WAS N MAN IN N VORIGE GEMEENTE WAT NA SY ERNSTIGE HARTAANVAL VIR MY GESE HET “DS, SE VIR DIE MENSE DAAR IS GEEN HOOP OM GERED TE WORD IN JOU STERWENS UUR AS JY N HARTAANVAL KRY NIE, AL WAARAAN JY DINK IS OM TE OORLEEF, NIE GERED TE WORD NIE.

TEORIE NR 5.

EK IS NOG JONK EN WIL MY LEWE GENIET, TEENOOR DIE FEIT VAN DIE WOORD:

PREDIKER 12:1

EN DINK AAN JOU SKEPPER IN DIE DAE VAN JOU JONKHEID VOORDAT DIE ONGELUKKIGE DAE KOM EN DIE JARE AANBREEK WAARVAN JY SAL SÊ: EK HET DAAR GEEN BEHAE IN NIE—

 

TEORIE NR 6.

EK HET MY DS. EN MY KERK, TEENOOR DIE FEIT VAN DIE WOORD WAT SE:

JOHANNES 1:12

MAAR ALMAL WAT HOM AANGENEEM HET, AAN HULLE HET HY MAG GEGEE OM KINDERS VAN GOD TE WORD, AAN HULLE WAT IN SY NAAM GLO;

JOHANNES 3:7,8

MOENIE JOU VERWONDER DAT EK VIR JOU GESÊ HET, JULLE MOET WEER GEBORE WORD NIE. DIE WIND WAAI WAAR HY WIL, EN JY HOOR SY GELUID, MAAR JY WEET NIE VANWAAR HY KOM EN WAARHEEN HY GAAN NIE. SO IS ELKEEN WAT UIT DIE GEES GEBORE IS.

 

2)    DIE DWAASHEID OM ONVOORBEREID TE WEES

NIEMAND HET EEN KEER GEDINK DIE TITANIC KAN DALK SINK. DIT IS TE MORBIED. DAAR WAS SLEGS 20 REDDINGSBOTE @ 58 PER BOOT MET 2340 MENSE, WAT BETEKEN DAAR WAS 1180 TE MIN PLEKKE OM GERED TE WORD.

DAAR WAS GEEN BEMANNING DEEGLIK OPGELEI OM DIE BOTE TE LAAT SAK NIE, WANT DIT GAAN NIE NODIG WEES NIE. HULLE HET GEEN KOMPAS, WATER, SEILE OF NOODVOORRAAD OP DIE 58 BOTE GEHAD NIE. DIE REDDINGSBOTE WAS NET VIR DIE VERTOON DAAR GEWEES.

IS DIT NIE HOE DIE KERKE VANDAG LYK NIE? KERKE HET DIE BESTE VAN ALLES, MAAR DIT IS NET N VERTOON EN GEEN REDDING WAT VERKONDIG WORD NIE. ONS KYK NA DIE EMERGING CHURCH, EN SIEN HOE HULLE MENSE NIE VOORBEREI VIR DIE EWIGHEID, MAAR HULLE SUS MET “GOD IS LIEFDE”

BAIE VAN DIE PASSASIERS HET DIE REDDINGSBAADJIES VAN DIE HAND GEWYS. SO DWAAS OM ONVOORBEREID TE WEES VIR DIE RAMP, TERWYL DIE BAADJIES TOT HUL REDDING WAS.

SO IS BAIE MENSE ONVOORBEREID VIR DIE DAG AS HULLE STERWE,  EN DIE WEDERKOMS VAN DIE HERE.

MATTHEUS 25:2,3 

EN VYF VAN HULLE WAS VERSTANDIG EN VYF DWAAS. EN TOE DIE WAT DWAAS WAS, HUL LAMPE NEEM, HET HULLE GEEN OLIE MET HULLE SAAMGENEEM NIE.

1THESSALONICENSE 5:1-3 

MAAR OOR DIE TYE EN GELEENTHEDE, BROEDERS, HET JULLE NIE NODIG DAT AAN JULLE GESKRYF WORD NIE; WANT JULLE WEET SELF BAIE GOED DAT DIE DAG VAN DIE HERE KOM NET SOOS ‘N DIEF IN DIE NAG. WANT WANNEER HULLE SÊ: VREDE EN VEILIGHEID—DAN OORVAL ‘N SKIELIKE VERDERF HULLE SOOS DIE BARENSNOOD ‘N SWANGER VROU, EN HULLE SAL SEKERLIK NIE ONTVLUG NIE.

 

3)    DIE DWAASHEID VAN PLESIER

2TIM. 3:4 

VERRAAIERS, ROEKELOOS, VERWAAND, MEER LIEFHEBBERS VAN GENOT AS LIEFHEBBERS VAN GOD;

 

JOHN JACOB ASHTOR WAT OP SY TWEEDE WITTEBROOD MET SY JONG 19JARIGE BRUID  WAS, WAS 150 MILJOEN DOLLAR STERK.  ANDER SOOS ISSADOR STRAUS 50 MILJOEN, BENJAMIN GIMMINHEIM 95 MILJOEN, J.BRUCE ISMY 40 MILJOEN EN MET 250000 DOLLAR SE PERELS IN SY BESIT.

NA DIE SLAG IS BAIE TERUG NA HUL PLESIERPLEKKE, EN HET MET DIE YS OP DIE DEK GESPEEL. JOHN JACOB ASHTOR HET GESE “EK HET YS VIR MY DRANK BESTEL, MAAR NIE SO BAIE NIE”. HY HET DIE LEWENSGORDEL WAT VIR HOM GEGEE IS MET SY MES UITGERAFEL. NET SOOS MENSE DIE WOORD EN DIE EVANGELIE UITRAFEL EN SIEN AS N GRAP AS MENSE MET HULLE DAAROOR PRAAT. DIE DWAAS WAT LATER RONDDOBBER MET N 4200 DOLLAR SE DIAMANTRING VIR SY AANSTAANDE IN SY SAK.

BAIE HET GELAG VIR DIE MENSE MET LEWENSGORDELS AAN. SOOS MENSE VANDAG LAG VIR HULLE WAT GERED IS EN NIE IN SONDE SAAM MET HULLE WIL LEWE NIE. OUTYDS SE HULLE IS DIT OM SO HEILIG TE LEWE.

BAIE SE DEURE MOES OOPGESKOP WORD OM HULLE TE WAARSKU EN UIT HUL SONDE TE RUK. DIT IS DIE MAG VAN PLESIER EN RYKDOM. DIE DWAASHEID VAN PLESIER ONDER RYK EN ARM. TOE HULLE RYK EN ARM TUSSEN MEKAAR RONDDRYF MET DIE KASTE DRANK, INSTRUMENTE VAN ORKES, DOBBELGELD EN AL DIE SONDIGE PLESIER, WAS ALMAL OP DIESELFDE VLAK EN DIESELFDE NOOD SONDER GOD EN HOOP

DINK AAN DIE KRUISE LANGS DIE PAD VAN JONGMENSE WAT VAN PARTYTJIES AFKOM EN DIT NIE MAAK TOT BY DIE HUIS NIE. DINK AAN DIE SMART VAN HULLE WAT AGTERBLY.

ONS LEEF IN N SPORTMAL, PLESIERMAL, SEKSMAL WERELD MET N BOOT WAT SINK SONDER REDDING, EN DIT LYK OF NIEMAND OMGEE NIE.

PRAAT MET MENSE OOR JESUS, EN KYK HOE KYK HULLE JOU AAN BY DIE WERK, SKOOL, SPORT EN SELFS KERKE. HULLE WIL NIE WEET VAN DIE BLOED EN DIE KRUIS EN AFLE VAN SONDE NIE. JA HULLE  WIL FELLOWSHIP, WORSHIP EN N LEKKER TYD IN DIE KERK HE, MAAR NIE TE RADIKAAL NIE.

ROMEINE 5:9 

VEEL MEER DAN SAL ONS, NOU DAT ONS GEREGVERDIG IS IN SY BLOED, DEUR HOM GERED WORD VAN DIE TOORN.

 

EFESIERS 1:7

 IN HOM HET ONS DIE VERLOSSING DEUR SY BLOED, DIE VERGIFNIS VAN DIE MISDADE NA DIE RYKDOM VAN SY GENADE,

 

NET SOOS DIE MENSE OP DIE TITANIC LAG EN SPOT, RAFEL HULLE DIE EVANGELIE UIT OMDAT HULLE PLESIER BELANGRIKER IS AS OMDRAAI.

DIT IS DIE DWAASHEID VAN PLESIER MY VRIEND

 

4)    DIE DWAASHEID VAN UITSTEL

DAAR HET 1635 MENSE IN DIE RAMP OP DIE TITANIC WAT ONSINKBAAR IS GESTERF WANT HULLE HET DIE NOOD TE LAAT BESEF. DIE WAARSKUWINGS IS GESTUUR, MAAR HET DIE KAPTEIN NIE BEREIK NIE. HULLE IS TELKENS DIE NAG GEWAARSKU. SEWE MAAL DEUR ONDER ANDERE DIE CORONIA, BELTIC, CALIFORNIAN EN ANDER.

11.40 HET DIE YSBERG HULLE GETREF EN 3 URE LATER WAS ALLES VERBY.

LADY COSMO DOVE SE WOORDE “SOOS N REUSE VINGER” 100 METER LANGE SKEUR.

STRAUSS DIE KLEREMAKER HET N NUWE PAK DEFTIGE KLERE GAAN AANTREK MET DIE WOORDE “AS EK GAAN, WIL EK ORDENTLIK GAAN”

TYDENS DIE NOODROEP SIT HULLE IN KROEE, DANSBAAN EN GESLOTE DEURE, DOBBEL EN STEL UIT.

TOE DIE SKIP SINK WAS DAAR IN SOMMIGE BOTE SLEGS 10-15 MENSE. SOOS DIT GAAN VANDAG MET MENSE WAT MOET KIES.

MATTHEUS 7:13,14 

GAAN IN DEUR DIE NOU POORT, WANT BREED IS DIE POORT EN WYD IS DIE PAD WAT NA DIE VERDERF LEI, EN DAAR IS BAIE WAT DAARDEUR INGAAN.

WANT DIE POORT IS NOU EN DIE PAD IS SMAL WAT NA DIE LEWE LEI, EN DAAR IS MIN WAT DIT VIND.

 

DIE DWAASHEID VAN UITSTEL

MATTHEUS 7:21-23

NIE ELKEEN WAT VIR MY SÊ: HERE, HERE! SAL INGAAN IN DIE KONINKRYK VAN DIE HEMELE NIE, MAAR HY WAT DIE WIL DOEN VAN MY VADER WAT IN DIE HEMELE IS.  BAIE SAL IN DAARDIE DAG VIR MY SÊ: HERE, HERE, HET ONS NIE IN U NAAM GEPROFETEER EN IN U NAAM DUIWELS UITGEDRYWE EN IN U NAAM BAIE KRAGTE GEDOEN NIE? EN DAN SAL EK AAN HULLE SÊ: EK HET JULLE NOOIT GEKEN NIE. GAAN WEG VAN MY, JULLE WAT DIE ONGEREGTIGHEID WERK!

 

5)    DIE DWAASHEID OM TE LAAT TE WEES

1 SEKONDE MAAK N WERELDSE VERSKIL, EEN UUR SOOS HIERDIE ONDER DIE GEKLANK VAN DIE WOORD MAAK N VERSKIL. MORE MAG TE LAAT WEES.

HULLE HET ALLES BESIT, MAAR TE LAAT OM TE BEHOU, JA DIE BOEMELAAR IN DIE GUTTERS HET MEER AS JOHN JACOB BESIT. HY HET ALLES GEHAD, BEHALWE DIE HOOP OM GERED TE WORD. HY WAS TE LAAT OM GERED TE WORD, EN HET N KOUE DOOD GESTERF.

DAAR WORD VERTEL DAT DAAR OP DIE EINDE DEUR DIE ORKES “NADER MY GOD..” GESPEEL IS. TRAGIES DAT DIT TE LAAT WAS.

3DE OFFISIER HERBERT JOHN PITMAN HET VERTEL DAT DIT “EEN LANG AANHOUDENDE GEKERM” WAS.

MATTHEUS 13:42 

EN SAL HULLE IN DIE VUUROOND GOOI. DAAR SAL GEWEEN WEES EN GEKNERS VAN DIE TANDE.

 

WAT NOOIT MOES GEBEUR HET NIE, HET GEBEUR TOE DIE SKIP IN TWEE STUKKE SKEUR. EEN REUSE DOODSKIS MET LEWENDE MENSE SINK 4 KM DIEP. DRIE SKEPE IS GESTUUR OM DIE LYKE OP TE TEL. DIT WAS EEN GROOT KOUE BEGRAFPLAAS MET STYWE LEWELOSE DWASE MENSE.

RAAK DIT NIE JOU HART DAT JY EN ANDER VERLORE GAAN NIE? HOOR WAT SE DIE HERE:

SPREUKE 24:11 

RED DIE WAT NA DIE DOOD GESLEEP WORD, EN DIE WAT NA DIE SLAGBANK WANKEL, HOU HULLE TOG TERUG!

 

LUISTER, OOK GOD MOES DIT AANSKOU DAARDIE DAG. DIE DWAASHEID VAN DIE MENS WAT VERLORE GAAN.

PSALM 14:1

 ‘N PSALM VAN DAWID. DIE DWAAS SÊ IN SY HART: DAAR IS GEEN GOD NIE. SLEG, AFSKUWELIK MAAK HULLE HUL DADE; DAAR IS NIEMAND WAT GOED DOEN NIE.

 

HOE VOEL GOD VANNAAND OOR MENSE WAT DWAAS IS

MENSE WAT OORGERUS IS

ONVOORBEREID VIR DIE LAASTE UUR

PLESIERMAL EN VYANDIG TEENOOR DIE KRUIS

UITSTEL TOT LATER WAT LATER NIE SAL GEBEUR NIE

OM TE LAAT DIE NOOD WAARIN HULLE VERKEER TE BESEF

 

HULLE HET NIE OP DIE SKIP GEKLIM MET DIE GEDAGTE “ONS GAAN DALK SINK” OP DIE ONSINKBARE SKIP.

 

JY SAL DWAAS WEES AS JY DIE BOODSKAP IGNOREER.

 

EK SLUIT AF OP N POSITIEWE NOOT. DAAR WAS N  PREDIKER OP DIE SKIP MET DIE NAAM JOHN HARPER. HY HET TYDENS DIE RAMP RONDGEHARDLOOP EN MENSE GEVRA OF HULLE GERED IS, EN AS HULLE SE “NEE” HET HY HULLE GEHELP OM IN N REDDINGSBOOT TE KOM. TOE HY IN DIE YSKOUE WATER DRYF HET HY MENSE WAT BY HOM VERBY GEKOM HET WAT NOG LEEF GEVRA  “ BROTHER ARE YOU SAVED” AS HY SE “NEE” HET HY VIR HOM N STUK DRYWENDE HOUT GEGEE EN GESE WAT IN HANDELINGE 16:35 STAAN   “BELIEVE ON THE LORD JESUS CHRIST, AND THOU SHALT BE SAVED…”

 

KEN JY DAARDIE LIED “DAARS N DIERBARE KRUIS WAAR MY HEILAND BEWYS, DIE LIEFDE WAT HY VIR MY HET, DAAR IS ALLES VOLDAAN EN DIE VYAND VERSLAAN, WAAR JESUS OORWINNING BEHAAL”

HOEVEEL KEER HET JY AL DIT GEHOOR?

 

MOENIE DWAAS WEES NIE

EK STEEK MY HAND NA JOU UIT EN VRA “ARE YOU SAVED?”

AS JY SE “NEE” GLO IN DIE HERE JESUS EN JY SAL GERED WORD.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00