BOODSKAP NR 1

LEWE VOLUIT VIR JESUS – EERSTE SENDBRIEF VAN JOHANNES

INLEIDING VAN DIE EERSTE SENDBRIEF VAN JOHANNES

SKRIFLESING: 1 JOHANNES 1:1-2:3

 

BOODSKAP NR 1

LEWE VOLUIT VIR JESUS – EERSTE SENDBRIEF VAN JOHANNES

INLEIDING VAN DIE EERSTE SENDBRIEF VAN JOHANNES

SKRIFLESING: 1 JOHANNES 1:1-2:3

WIE SAL DIT WAAG OM  VOLUIT TE LEWE VIR JESUS? ELKEEN HET DIE VRYE KEUSE  OM VOLUIT TE LEWE VIR JESUS. WAT N BETER BOEK EN SKRYWER VIR HIERDIE TEMA AS JOHANNES. HOE NABY WAS JOHANNES WERKLIK AAN JESUS? DIT LAAT DIE VRAAG OF ONS OOK SO NA AAN HOM SAL KAN WANDEL.

“IT IS NOT CHRIST WALKING ON THE SEA, BUT HIS ORDINARY WALK, THAT WE ARE CALLED ON HERE TO IMITATE.” —MARTIN LUTHER

DIE SENDBRIEF VAN JOHANNES WYS HOE ONS IN VOLLE OORGAWE KAN LEWE VIR JESUS.

ONS KYK NA N OORSIG OOR DIE 1STE SENDBRIEF, OM DIE BRIEF TE KAN VERSTAAN EN TOEPAS OP ONS EIE LEWENS. DAAROM MOET ONS  VRAE VRA SOOS “WIE SKRYF DIE BRIEF AAN WIE, HOEKOM EN HOE SKRYF HY, WAT IS SY FOKUS, EN WAT MOET ONS DOEN MET DIE BRIEF?” DEUR HIERDIE VRAE TE VRA VERSTAAN ONS DIE BOEK EN DIE BOODSKAPPER BETER.

MAG DIT ONS HELP OM DIE KEUSE TE MAAK OM VOLUIT TE LEWE VIR JESUS.

1)    WIE IS DIE SKRYWER VAN DIE BRIEF?

DAAR KAN GEEN TWYFEL DAARAAN WEES DAT JOHANNES, DIE APOSTEL VAN LIEFDE DIE BRIEF GESKRYF HET NIE.

(JOHANNES WAS DIE ENIGSTE APOSTEL WAT AAN OUDERDOM OORLEDE IS.)

LEES JOHANNES 21:18-23

DIT WAS DIE LIEFDEVOLLE DISSIPEL OP DIE BORS VAN JESUS. DIE HERE HET NIE DIE PERSOONLIKHEID VAN DIE SKRYWERS VAN DIE BYBEL WEGGEVAT TOE HULLE SKRYF NIE. DIE GODDELIKE BOEK IS DEUR GEWONE UITVERKORE EN GEESVERVULDE MENSE GESKRYF.

JY VIND DIE LIEFDEVOLLE APOSTEL WAT OOK DIE SEUN VAN DIE DONDER  GENOEM WORD IN MARKUS 3:17

HY SKRYF SOOS N OUPA TELKENS LIEFDEVOL AAN SY “KINDERS”

AL WAS HY SO LIEFDEVOL, HET HY NOGTANS GEEN MIDDEWEG EN GEEN GRYS GEBIED GEHAD NIE. LEES DIE GEWELDIGE KONTRASTE IN SY SKRYWE. HY HET DIE WAARHEID IN LIEFDE GEPRAAT.

AS HY VANDAG GELEEF HET SOU HY N BEMINDE EN KRAGTIGE SPREKER OP ENIGE  HEILIGHEIDSKONFERENSIE WEES.

JOHANNES WAS AAN DIE EINDE VAN SY LEWE WEENS SY OUDERDOM EN N SWAK LIGGAAM RONDGEDRA.  VOLGENS OORLEWERING WORD VERTEL:

TYDENS EREDIENSTE IN N SEKERE GEMEENTE  IS HY N PAAR KEER GEVRA OF HY N BOODSKAP AAN DIE GEMEENTE HET, EN DAN WAS SY BOODSKAP ELKE KEER: “…JULLE MOET MEKAAR LIEFHE….” TOE HULLE HOM VRA HOEKOM ELKE KEER DIE BOODSKAP, HET HY GEANTWOORD “OMDAT JULLE MEKAAR MOET LIEFHE”

BY N ANDER GELEENTHEID WEER HET HULLE HOM IN DIE SWEMBAD INGEDRA. TOE HY N VALSE LEERAAR AAN DIE OORKANT SIEN IN DIESELFDE SWEMBAD AS HY , HET HY GESE  “…HAAL MY UIT, EK SWEM NIE SAAM MET N VALSE LEERAAR…”

DIT VERTEL DIE VERHAAL VAN DIE APOSTEL WAT DIE WAARHEID LIEFHET

2)    AAN WIE SKRYF HY DIE BRIEF?

HY SKRYF AAN N GROEP MENSE WAT HOM BAIE GOED GEKEN HET. DAAROM DAT HY AMPER OORDREWE NA “ONS” VERWYS. WAT HY EN DIE EERSTE VAN DIE DISSIPELS BELEEF HET, IS OOK HULLE OP HULLE VAN TOEPASSING HIER.

IN HFST 2:13,14 GEE HY TE KENNE VIR WIE IS HIERDIE BRIEF. HY VERWYS NA HULLE NIE IN FISIESE OUDERDOM , MAAR NA DIE VLAK VAN GEESTELIKE GROEI EN VOLWASSENHEID.  SOOS N FAMILIE FOTO WAT HY BESKRYF IN SY BRIEF. ALMAL IS DAAR, OUD EN JONK. IN DIE WARE FAMILIE WAT AAN GOD BEHOORT IS DAAR KLEIN,GROOT, OUD EN JONK. GEESTELIK WERK DIT OOK SO. AS EK OP DIE OUDERDOM VAN 60 GERED WORD, IS EK N GEESTELIKE BABA WAT MOET GROEI IN DIE GELOOF. DIT MAG WEES DAT IEMAND OP DIE OUDERDOM VAN 20 GEESTELIK MEER VOLWASSE IS AS IEMAND OP DIE OUDERDOM VAN 40. JOHANNES VERWYS NA DIE VLAKKE VAN GEESTELIKE VOLWASSENHEID AS VOLG:

a)     KINDERS 2:12

b)    JONGMANNE 2:13

c) VADERS 2:13

ONS SAL WEER DAARNA KYK AS ONS BY DIE GEDEELTE KOM.

3)    HOEKOM SKRYF HY DIE BRIEF?

HY DUI DIE REDE  AAN DEUR VYF MAAL TE SE “EK SKRYF AAN JULLE….” EN DAN NOEM HY WAAROM HY AAN HULLE SKRYF. KYK NA DIE VYF REDES WAAROM HY DIE BRIEF SKRYF:

a)     DAT ONS GEMEENSKAP KAN HE – 1:3

DIE WAARHEID BRING MY BY GEMEENSKAP. HIERDIE GEMEENSKAP LAAT MY VOLUIT LEWE VIR JESUS.

b)    DAT ONS BLYDSKAP VOLKOME KAN WEES –  1:4

DIE WAARHEID BRING BLYDSKAP EN DAAR IS BLYDSKAP AS EK VOLUIT LEWE VIR JESUS.

c)     DAT ONS NIE MOET SONDIG NIE –  2:1

DIE WAARHEID MAAK DAT EK NIE WIL SONDIG, EN NET N HEILIGE LEWE WIL VOLUIT VIR JESUS LEWE. AS EK NIE SONDIG , LEWE EK VOLUIT VIR JESUS

d)    OM ONS TE WAARSKU TEEN MISLEIERS – 2:26

GNOSTISISME WAS MENSE WAT GESE HET HULLE IS CHRISTENE, MAAR DAT HULLE  “ADDISIONELE” KENNIS ONTVANG HET .

 DIE WAARHEID BEWAAR MY TEEN VALSE LERING, EN AS EK VOLUIT LEWE VIR JESUS BESKERM HY MY

e)    OM ONS SEKERHEID VAN SALIGHEID TE GEE – 5:13

DIE WAARHEID GEE MY SEKERHEID VAN SALIGHEID, EN EK KAN NET VOLUIT VIR JESUS LEWE AS EK SEKERHEID HET NIE.

4)    HOE SKRYF HY SY BRIEF?

HY SKRYF HEEL ANDERS AS PAULUS WAT GESTRUKTUREERD SKRYF. DAAR IS GEEN PATROON IN JOHANNES SE STEIL NIE. HY SKRYF IN SULKE EENVOUDIGE WOORDE, EN TOG SOMS TE DIEP OM TE BEGRYP.

WAAROM PRAAT HY IN SIRKELS AL OM DIE EEN ONDERWERP,EN KOM ELKE KEER WEER TERUG NA DIESELFDE WAARHEID? DAAR MAG VELE REDES WEES DAARVOOR, MAAR ONS NOEM ENKELES:

a)      HY WAS N VISSERMAN

VISSERMANNE HOU MOS VAN “POSTMORTAM” OM NA DIE TYD OOR AL DIE STORIES TE PRAAT, EN DIT TE HERHAAL. AS VISSERMAN HET HY NIE VEEL VAN N  GELEERDHEID GEHAD OM TE WEET HOE OM GESTRUKTUREERD TE SKRYF.

b)     HY WAS AL BAIE OUD

SODRA MENS OUER BEGIN  RAAK PRAAT HULLE AL HOE MEER IN SIRKELS SONDER OM DIT AGTER TE KOM..

c)     HY WAS N JOOD

TRADISIE EN JOODSE WYSHEID IS BLYKBAAR OM ELKE KEER TERUG TE KOM NA N BELANGRIKE WAARHEID. HULLE PRAAT LANK OOR EEN SAAK EN VAT BAIE LANK OM BY DIE PUNT KOM. BAIE VERSTAAN HULLE EGTER NIE.

DAAR IS N BAIE BELANGRIKE SAAK IN HIERDIE WAARHEDE WAT HY TELKENS AANHAAL OOR LIEFDE. DAAROM WAS HY OOK DAN DIE “APOSTEL VAN LIEFDE” GENOEM. HY IS DIE ENIGSTE BYBELSE SKRYWER WAT SE “GOD IS LIEFDE” OOR HIERDIE SAAK KAN ONS OOK IN SIRKELS PRAAT, WANT AS GOD LIEFDE IS, WAS HY DIT VOOR DIE SKEPPING!!!  WAAROM IS HY LIEFDE AS HY ALLEEN WAS? MAAR JUIS DIT BEWYS DAT HY 3-ENIG WAS EN IS.  VADER , SEUN EN HEILIGE GEES. EN ELKE KEER WAT DIT BESPREEK WORD PRAAT MENSE IN SIRKELS. HOE VERSTAAN JY DIT, HOE VERKLAAR JY DIT?

JOHANNES SKRYF OOR HIERDIE DIEP WAARHEID, “GOD IS LIEFDE”

5)    OP WIE FOKUS HY IN SY BRIEF?

SY HELE BRIEF DRAAI OM JESUS. REG VAN DIE BEGIN AF :1-3. KYK DAARNA IN HIERDIE DRIE VERSE:

a)     DIE DRIE SINTUIE AS BEWYS DAT JESUS WERKLIK IS  1:1

HULLE HET JESUS GESIEN, HULLE HET JESUS HOOR PRAAT EN HULLE HET GEVAT AAN JESUS.

b)    HY SKRYF VAN JESUS OOR DIT WAT JESUS IS

 JESUS IS LIG ,JESUS IS LIEFDE EN JESUS IS DIE EWIGE LEWE.

6)    WAT MOET ONS DOEN MET DIE BRIEF?

DIE BRIEF LAAT MENS DIEP ONDERSOEK INSTEL

INTELLEKTUEEL OOR WIE JESUS IS – DINK DAARAAN

GEESTELIK OOR WAT DIE HEILIGE GEES DOEN – DINK DAARAAN

MOREEL OOR N LEWE IN LIG EN GEREGTIGHEID – DINK DAARAAN

SOSIAAL OM LIEF TE HE – DINK DAARAAN

7)    WAT IS DIE UITWERKING VAN HIERDIE BRIEF?

a)     DIE BRIEF MAAK DUIDELIK ONDERSKEID TUSSEN DIE WARE EN VALSE

VAT DIE VOORBEELD VAN STUKKENDE KLOK.  N STUKKENDE KLOK WYS 2X PER DAG DIE REGTE TYD AS GEVOLG VAN DIE WYSER WAT NET OP EEN PLEK STIL STAAN. TERWYL N GOEIE HORLOSIE  ALTYD DIE REGTE TYD GEE.

HIERDIE BRIEF HELP MY OM ELKE DAG VOLUIT VIR JESUS IN WAARHEID EN LIEFDE TE LEEF

b)     DIE BRIEF GEE MENS VRYMOEDIGHEID OM VOLUIT VIR JESUS TE LEWE

IN ONS VOLGENDE BOODSKAPPE SAL DIT DUIDELIK UITGEWYS WORD

KOM LEEF SAAM MET BAIE ANDER VOLUIT VIR HOM WAT DIT VERDIEN.

AMEN

www.egkerkptaoos.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00