GENESIS 49:1-4; HEBREËRS 12:22-24

Ons het gesien watter besondere rol dieeersgeboortereg gespeel het in die kultuur van die antieke wêreld. En verrassend was dit om te sien hoe ingrypend die herverdeling van Ruben se eersgeboortereg die ontwikkeling van die Ou Testamentiese geskiedenis geraak het. 
Eintlik was alles wat tot nou toe gesê is, inleidend. Vir drie redes is daar heelwat tyd aan spandeer. 
Eerstens om ons te help om die Ou Testament beter te verstaan. 
Tweedens om dit by ons tuis te bring dat die konsep van die eersgeboortereg uiters belangrik is in God se weë met ons, Sy kinders. Die begrip is vol openbaringsbetekenis. Ons het nie hier te doen met ‘n tweederangse tema nie. 
Derdens om vir ons die nodige gereedskap in die hand gee om die Nuwe Testamentiese waarheid oor hierdie saak na te vors.

DIE GELOWIGE SE REGERINGSGESAG

‘N STUK UITERS BETEKENISVOLLE EKSEGESE

WAT SÊ DIT VIR ONS?

Daar is slegs tyd vir ‘n enkele woord van toepassing – ‘n waarheid van kardinale praktiese belang. As ek dan wedergebore en geregverdig is – as ek dus deur ‘n ware geloof met Christus verenig is – het ek gesag oor my vlees, die sondige wêreldstelsel en die Duiwel.
Dit beteken dat ek nooit aan sonde hoef toe te gee nie; trouens, dat ek nooit enige verskoning vir my sondes het nie. 
Dis uiters belangrik om hierdie waarheid te verstaan en heelhartig te aanvaar. Dit sal my help om
op die voorvoet teen sonde te veg. Laat 2Pt 1:3 op die tafels van ons harte geskryf wees: "Immers, Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien …" (OAV). 
Dit sal my ook help om my sonde met dieper verootmoediging te bely en om nie voortdurend verskonings daarvoor te probeer aanvoer nie. 
Perfeksionisme is nie bybels nie! Maar ewe min ‘n defaitistiese verloordersmentaliteit! 
"Wees heilig, want Ek is heilig", sê die Here (Lev 11:44, 45; 19:2; 1Pt 1:16).

VOETNOTAS

1. Die Griekse woord om te sondig, beteken basies om die kol te mis.
2. Die verband tussen God se toorn (v.3) en die Christen se opwekking, reeds in hierdie lewe, moet soos volg verstaan word: toe die Vader Sy Seun opgewek het, het Hy daarmee verklaar dat Hy die Strafdraende Middelaar se versoeningsoffer aanvaar het, en dat Sy toorn oor die sonde van die uitverkorenes gevolglik bevredig is. In die opstanding sit dus die waarborg dat ons, in ons verbondenheid met Christus, van ons grootste probleem bevry is – die toorn van God. Vergelyk ook Rm 4:25- 5:2; 5:9; 1Ts 1:10.

 

Vir meer inligting oor die eienaar van der Walt, kliek hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00