EKSODUS 20:13; DEUTERONOMIUM 5:17

DIE NUWE TESTAMENT HAAL DIE GEBOD DIKWELS AAN. Die Here Jesus noem dit in die Bergrede by die naam (Mt 5:21). Hoewel Hy direk deursteek na ‘n dieper toepassing daarvan, is daar geen sprake dat Hy die primêre betekenis daarvan ophef nie. Ook die apostels haal dit aan en laat geen twyfel oor die voortgaande geldigheid daarvan nie (Rm 13:8-9; Jk 2:10-11).
Moord is die vrug van ‘n bose hart (Mt 15:19; Mk 7:21); dit is waarin die mens verval as hy deur God oorgegee word aan sy eie verdorwe natuur (Rm 1:28-29). Dis ‘n werk van die vlees en moordenaars sal nie die koninkryk van God beërf nie (Gl 5:21; 1Jh 3:15; Op 21:8; 22:15).

DIE POSITIEWE KANT VAN DIE SESDE GEBOD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00