JOB 1:6-2:10 [2]

OMDAT ONS AS CHRISTENE TOT ‘N GROOT MATE GESWIG HET VOOR DIE HEERSENDE FILOSOFIEË VAN ONS DAG, vind ons dit moeilik om die Bybelse openbaring oor ‘n persoonlike Satan te aanvaar. Tot daardie mate is ons denke minder as Christelik en Bybels  –  want die Woord voorveronderstel nie net die realiteit van sy bestaan nie, maar gee ook verstommend baie openbaring oor hom.
Dis interessant dat hierdie slegs ‘n probleem in die westerse wêreld is. In die res van die wêreld sukkel niemand om sy bestaan te aanvaar nie. Waarom nie? Hulle ken sy vernietigende en meer overte aktiwiteite proefondervindelik. In die gesofistikeerde eerste wêreld het hy egter sy aanslag verander en werk hy subtiel en ondergronds. En dan verg dit dikwels ‘n direkte konfrontasie met hom  –  soos wanneer iemand van gedemoniseerdheid verlos moet word  –  om jou tot nugtere oortuigings oor sy bestaan te skok.

SATAN IN DIE HEMEL?

JOB SE ONKUNDE

SLEGS BINNE DIE GRENSE DEUR GOD GESTEL

 1. Satan se aanslae dwing ons om weer en weer ons toevlug tot die Here te neem. 
  Net by die Here kan ons krag kry om in hierdie stryd staande te bly. Die aantrek en dra van die wapenrusting is niks anders nie as om die verskillende aspekte van ons erfenis in Christus in die geloof te omhels en vas te hou. Helaas sou almal van ons dit ernstig verwaarloos het as dit nie was dat ons daartoe gedwing is deur die stryd waarin ons verkeer nie.
  En laat ons weet, hierdie oorlog is lewenslank. Moenie verbaas wees as dit op die walle van die rivier sonder ‘n brug op sy hewigste gaan wees nie.
 2. Satan se aanslae laat ons geestelike spiere ontwikkel. 
  Ons kan slegs toeneem in vaardigheid in hierdie oorlog, en in nederige afhanklikheid van ons Aanvoerder, as ons gereeld daarin geoefen word. Spiere wat nie gereeld werk nie, word slap en swak.
 3. Satan se aanslae laat ons toeneem in ons haat van sonde. 
  Dis waar van alle mense dat hulle gevare eers sien vir wat dit is nadat hulle die slegte asem daarvan geruik het. Ons begin sonde eers regtig haat nadat ons die aalwyn-bitter daarvan in die mond geproe het. Daarom boemerang ons vyand se verleidinge in die lewens van gelowiges soos klokslag op hom.
 4. Satan se aanslae nou, sal ons ons ewige heerlikheid des te meer laat waardeer. 
  Dis ‘n noodwendigheid, hoe swaarder jy kry, hoe meer vreugde en dankbaarheid het jy as die uitkoms op jou daag. Daarbenewens sal ons ewige loon in verhouding wees tot ons swaarkry, volharding en getrouheid hier en nou.

SLOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00