JOHANNES 1:14
"… het vlees geword …" [3]

ONS STAAN VIR DIE DERDE KEER STIL BY DIE STELLING IN JH 1:14 DAT DIE WOORD VLEES GEWORD HET. Nou moet ons besin oor Jesus Christus se Persoon, veral oor die verhouding tussen Sy twee nature, die Goddelike en die menslike.

INLEIDENDE OPMERKINGS

DIE PERSOON VAN CHRISTUS

In ‘n neutedop: Jesus Christus is waarlik God en waarlik mens  –  één Persoon, maar twee nature, sonder verandering, vermenging of verwarring.

ENKELE PUNTE VAN TOEPASSING

 1. Die Seun se vleeswording verklaar al die ander wonders in die Nuwe Testament. 
  Derduisende skeptiese mense kry baie in die Nuwe Testament nie geglo nie: die wonderwerke, die opstanding van Christus, die hemelvaart, ensomeer. Maar as Jesus van Nasaret inderdaad die tweede Persoon van die goddelike Drie-eenheid was wat mens geword het, verval alle besware teen die bonatuurlike in Sy lewe. Kan daar iets té wonderbaar wees vir die lewende God!
  Die vleeswording is waarlik ‘n ondeurgrondelike geheimenis  –  maar dit maak sin van alle ander wonders in die Nuwe Testament.
 2. Jesus se mensheid is ‘n voorvereiste vir die volheid en rykdom van ons redding. 
  Hebreërs werk dit uit in die tweede hoofstuk.
  • Hb 2:5-8: Twee dinge is waar:
   Eerstens, tydens die skepping is die heerskappy oor hierdie aarde aan die mens gegee.
   Tweedens, ons sien egter niks van hierdie heerskappy nie.
  • Hb 2:9-10: Dit beteken nie dat God se belofte misluk het nie. Nee, die belofte ís vervul! Die mens heers wel oor alles. Hoe dan so?
   Sekerlik is ons as mense nog nie met eer en heerlikheid gekroon nie. Maar ons het ‘n Hoof wat volmaak aan God se eise voldoen het. Hy het rééds alle gesag in die hemel en op aarde. Hy verteenwoordig ons. En in Hóm sit die waarborg van ook óns uiteindelike heerlikheid en heerskappy.
   Ons sonde het ons gediskwalifiseer om met eer en heerlikheid gekroon te word. Voordat dit kon gebeur, sou ons eers weer in heiligheid voor God herstel moes word. Maar hoe? Self sou ons tot in ewigheid nie ons skuld kon betaal nie; self sou ons nooit die moeras van sondegevallenheid kon ontworstel nie. Waarlik, ons het ‘n plaasvervanger nodig gehad.
   Die enigste aanvaarbare plaasvervanger vir die mens, was nóg ‘n mens  –  maar dan ‘n sondelose mens. Ons praat dus van iemand wat nie vir sy eie sonde moes sterf nie. Uit Adam se nageslag het niemand, helaas, hiervoor gekwalifiseer nie. Almal was vol sonde. En in elk geval is geen mens in staat om miljoene ander se sondeskuld te betaal nie.
   Dis waarom God die Seun mens moes word! As mens kon en kan Hy vir ons instaan; as God kon Hy die straf namens miljoene verduur.
  • Hb 2:11-15: Die nuwe mensheid in Christus is een groot familie van broers en susters. Ons praat van diegene wat waarlik met Christus verenig is deur ‘n ware geloof. En van hierdie universele familie  –  wêreldwyd en deur alle eeue versprei  –  is die Seun die oudste broer.
  • Hb 2:16-18: Laat ons goed verstaan: die Seun móés een van ons word om namens ons voor God te kon en steeds te kan staan.
 3. Is die voortgaande en ewige mensheid van Christus onuitwisbaar in jou gemoed gegrafeer? 
  Verreken jy ten volle die ewige mensheid van die Here Jesus in jou verhouding met Hom? Ons verval maklik in ‘n oorreaksie teen die ongeloofsteologie van ons dag  –  wat Jesus as bloot ‘n wonderlike mens beskou  –  en vergeet dat Hy inderdaad volkome mens was en tot in ewigheid sal wees.
  Baie Christene dink dat Hy destyds Sy mensheid hier op aarde agtergelaat het. Nee, daar is ‘n verheerlikte, begripvolle en simpatieke Mens wat liefdevol in die hemelse troonkamers na ons belange omsien (1Tm 2:5).
 4. Jý is vir ewig volkome en verheerlikte mens! 
  Is dit ‘n sentrale aspek van jou salige hoop dat jy  –  indien jy inderdaad deur ‘n ware geloof met Christus verenig is  –  onderweg is om dieselfde verheerlikte staat as Hy te geniet? Kyk na Hom  –  nádat Hy opgestaan het  –  en sien hoe jý vir ewig sal wees!
  Besef jy deeglik dat jy steeds en vir ewig volkome mens sal wees soos Hy? Ons sal as mense  –  weliswaar verheerlik, maar tog waarlik as mense  –  op hierdie aarde saam met Christus vir ewig heers. En die herskepte aarde sal steeds volkome aarde wees, nie sóveel anders as tans nie.
  Waarlik, die idee dat ons in die hiernamaals engeltjies gaan wees wat harpe bespeel, is nie net onbybels nie, maar ook tot skreiende oneer van God. Nee, ons gaan ‘n duisend maal meer as tans, volkome mens wees. Ons gaan presies wees wat Adam sou geword het as Hy getrou aan sy roeping gebly het. God sal nie ‘n greintjie inboet van Sy oorspronklike plan met die mens nie. Ons wat waarlik in Christus is, sal as mense  –  ja, ménse  –  vir ewig op hierdie verheerlikte aarde leef en regeer. En, anders as Adam destyds, sal ons nie meer kán sondig nie. Die toets waarin die eerste Adam so klaelik misluk het, is rééds seëvierend deur die laaste Adam en Hoof van die nuwe mensheid afgelê.

 

Vir meer inligting oor die eienaar van der Walt, kliek hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00