JOHANNES 1:14
"… het vlees geword …" [2]

ONS HET GESIEN DAT JOHANNES, AS HY JESUS DIE LOGOS NOEM, op die mees treffende wyse vir sy lesers van destyds sê dat sy Hoofkarakter waarlik en in elke opsig die ewige en allerhoogste God van hemel en aarde is. Maar dan, as hy dit oor en oor tuisgebring het, laat hy in v.14 ‘n bom val op sowel die Grieks-filosofiese wêreld, as die Joods-godsdienstige wêreld:hierdie Woord het mens geword en onder ons kom woon!
Met hierdie v.14 is ons besig  –  spesifiek op die oomblik met die feit dat die Woord vlees geword het. Laas het ons seker gemaak ons verstaan Johannes se woorde reg. Ons het ook gelet op die Skrif se aandrange op ‘n suiwer Christologie.
Nou moet ons bietjie meer infokus op hierdie menswording van die Seun. Sekerlik is dit een van die mees verbysterende dinge in die ganse Skrif. Nooit sal ons dit volledig kan deurgrond nie. Maar tot die mate wat jy dié Bybelse openbaring begryp en omhels, tot daardie mate help dit jou met ander Skrifwaarhede.

VERWEKKING EN GEBOORTE

JESUS SE MENSLIKE NATUUR

‘N VOLKOME VERLOSSER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00