AMOS 1:1-2

NA SALOMO SE DOOD HET DIE VERBONDSVOLK GESKEUR. So het twee koninkryke ontstaan. In die suide, met Jerusalem as hoofstad, was die tweestammeryk (Juda en Benjamin)  –  van toe af bekend as Juda. En in die noorde, met Samaria as hoofstad, was die tienstammeryk  –  van toe af bekend as Israel. Terwyl Juda die Messiaanse lyn gedra het en daar nog van tyd tot tyd konings was wat die Here gedien het, was daar in Israel net één pad  –  verval van kwaad tot erger.
Toe Amos as profeet geroep is, was hy ‘n boer in Juda by Tekoa. Hy moes egter na Israel toe gaan om dáár die Here se boodskap te gaan aflewer.

IN DIE TYD VAN USSIA VAN JUDA, EN JEROBEAM VAN ISRAEL

DIE PROFESIE HANDEL OOR ISRAEL

DIS ‘N BOODSKAP VAN OORDEEL

ENKELE PUNTE VAN TOEPASSING

SLOT

Bid jy gereeld vir die kerk in ons land? En nog belangriker: bid jy gereeld vir jou eie gemeente? Laat die boodskap van Amos  –  waarna ons in die komende weke in diepte wil kyk  –  ons hierin lei.
Laat ons onsself weer en weer op die skaalbakke van God se standaarde plaas. En laat ons gedissiplineerd bid dat ons die ware, lewende God sal ken en dien, dat ons Hom enkelhartig sal liefhê, en dat Hy van ons ‘n profetiese lig sal maak.

 

Vir meer inligting oor die eienaar van der Walt, kliek hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00