Jesaja 53:3

Die Knegliedere van Jesaja -in besonder hierdie een -is ‘n akkurate profetiese biografie van die Here Jesus se lewe en bediening. Enige biografie is op sigself ‘n enorme stuk werk en as sodanig iets besonders. Maar wat híérdie biografie geheel-en-al uniek maak in die wêreld van lewensbeskrywings, is die feit dat dit 700 jaar vóór die betrokke lewe geskryf is!
   Elke vers in hierdie lied kan dien as ‘n teks vir die wonderlikste Christusprediking. Want sonder enige twyfel slaan die profesie op die Here Jesus Christus, en inderdaad is dit tot in die fynste besonderhede in Sy lewe vervul. Kom ons kyk nou na ‘n enkele gedagte oor die Kneg: "Hy was … ‘n man van lyding wat pyn geken het …" (53:3).

WAAROM WAS HY ‘N MAN VAN SMARTE?

 1. In hierdie wêreld was Hy ‘n vreemdeling.
     Laat ons onthou dat Hy vóór Sy menswording vir alle ewigheid in volmaakte saligheid en gemeenskap as deel van die Drie-enigheid geleef het. In hierdie wêreld, hoewel volkome mens, was Hy egter ‘n vreemdeling. Niemand -selfs nie Sy moeder -het Hom werklik verstaan nie. Dwarsdeur Sy lewe het mense Hom verkeerd gelees en Sy gerigthede probeer dwarsboom. En uiteindelik het bykans almal Hom die rug gekeer om nie van hulle verraad en haat te praat nie. Inderdaad is Hy "verag en deur die mense. So gebeur dit met vreemdelinge.
 2. Sy besorgdheid oor Sy naaste.
  Hoeveel maal sê die evangelies nie van Hom dat Hy innig jammer gevoel het vir die mense nie? Die Griekse woord wat meestal hiervoor gebruik word, dui op pyn in jou innerlike mens.
     Hierdie simpatie hang natuurlik saam met ‘n mens se liefde vir die betrokke lydende persoon. Hoe meer jy liefhet, hoe sterker beleef jy dit. Iemand sonder liefde kan kniediep deur smarte waad, sonder om iets te voel. ‘n Liefdelose het ‘n intense belewing van sy eie smarte, maar vir ‘n ander voel hy niks nie. Maar ware liefde het hierdie karaktertrek dat dit die mens wat jy liefhet een maak met jou, sodat sy smarte joune word. Sy pyn verduur jy; sy laste maak jou moeg.
     Jesus het volkome liefgehad! Daarom het Hy nie net jammer gekry nie. Nee, Hy het die ellendiges se pyn soos Sy eie verduur.
 3. Sy voortdurende kontak met sonde.
  Meeste van ons het al beleef hoe ontuis mens kan voel tussen ‘n klomp mense wat in hulle lewenswaardes en behepthede radikaal van jou verskil. Kultuurskok kan mens letterlik siek maak. Van die ver van volmaakte Lot lees ons dat die sonde van Sodom dag vir dag ‘n foltering was vir sy opregte gemoed (2Pet 2:8).
     Hoe ontuis moes die Volkome Heilige dus nie gevoel het in ‘n wêreld wat van die oggend tot die aand deurdrenk van sonde is nie?
 4. Die dieptepunt van Getsemane en Golgota.
     Die sterkste woorde in die Griekse taal word gebruik om te probeer beskryf waardeur ons Verlosser in Getsemane gegaan het. Só erg was Sy doodsangs dat Lukas skryf: "Sy sweet het soos bloeddruppels geword" (22:44).
     En wie kan begin verstaan wat Hy op verduur het, toe God se toorn op Hom in gebrandglas het -omdat "hy die sondes van baie op hom geneem het …"? Jesaja sê Hy is "… deur God geslaan en gepynig …" (4). En dalk erger as enigiets: "Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly" (10). Wat kan seerder wees as wanneer die een wat jy die liefste het, jou nie net verwerp nie, maar inderdaad ‘n behae het in jou foltering?

WAAROM MÓÉS HY SMARTE VERDUUR?

SY GESINDHEID IN SY SMARTE

ONS DEELHÊ AAN SY LYDING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00