Prediker 12:1A

Ons kyk net na die eerste gedeelte van Pre 12:1: "Dink aan jou Skepper …"
Hiér is dit woorde wat spesifiek tot jongmense gerig is – voor "die swaar dae" van die ouderdom kom, die jare waarvan mens sê: "Ek het daar niks aan nie."
  Hierdie is egter ‘n algemene beginsel wat vir alle mense geld (maar bloot hier op die jeug van toepassing gemaak word). Kom ons kyk dus sódaarna. Álmal van ons het immers ons bestaan en instandhouding aan God die Skepper te danke.

OPMERKINGS OOR DIE BEGRIP "SKEPPER"

OPMERKINGS OOR DIE BEGRIP "DINK"

HOE DINK EK EN JY AAN ONS SKEPPER?

Dit kom tot uitdrukking in ten minste vyf hartsgesindhede en lewenspraktyke:

 1. Erkenning.
  In Hom, en in Hom alleen, lê my en jou oorsprong.
     Hy "het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep" (Psm 139:14). Hy het nie alleen my gees gevorm nie (Sag 12:1), maar my liggaam met groot sorg "aanmekaar geweef in die skoot van my moeder" (Psm 139:13).
     Dit moet ons weer en weer oordink en bepeins. Kyk byvoorbeeld na jou hande en jou voete. In hierdie vier ledemate is meer as die helfte van jou liggaam se bene. Die hand het ‘n bykans oneindige verskeidenheid van funksies. Daarmee kan ‘n meester-pianis soveel soos 120 note per minuut druk, en ‘n chirurg die sensitiefste operasies verrig. ‘n Strelende hand kan innige emosie en vertedering kommunikeer. En daardie selfde hand kan ‘n swaar byl diep in ‘n boomstomp indryf. En wat dan nog van die brein wat agter dit alles sit!
     Verwonder jou oor die vermoëns van jou Skepper – en aanbid Hom daarvoor!
    En as jy dan waarlik ‘n Christen is, moet jy nooit aan Hom as jou Skepper dink, sonder om ook te onthou dat Hy jou Herskepper is nie. Is die grootste van alle wonders nie die hartoorplanting wat jy tydens jou wedergeboorte ondergaan het nie? In elk geval is dit die heerlikste, nie waar nie!
 2. Onderwerping.
     As Skepper is God jou onbetwisbare en soewereine Eienaar. Hy het absolute gesag en seggenskap in jou lewe. Hy is die Pottebakker en jy die klei (Rom 9:20-21). Hy kan met my en jou doen net wat Hy wil – en Hy mág!
     Daar is eenvoudig geen ander keuse as om dit te aanvaar nie – geduldig en in onderwerping tesame met al die teologiese en praktiese implikasies daarvan.
     Hoe bedreigend sou dit nie gewees het, as God Homself nie aan ons geopenbaar het as die Algoeie nie. Maar ons kan Hom vertrou, deur en deur. Veral dié van ons wat in Christus is, kan vir seker weet dat Hy alles wat met ons gebeur laat heenwerk na die goeie toe – naamlik gelykvormigheid aan die beeld van Christus (Rom 8:28-30).
     Dit neem egter niks weg van die feit dat ek en jy aan Hom aanspreeklik is nie. Ons sal aan Hom moet verantwoording doen. As ek immers uit Hom voortgekom het, is ek alles aan Hom verskuldig!
     Dit laat natuurlik dadelik die brandende vraag in mens se gemoed ontstaan: hoe kan ek as sondige dan sonder blaam voor Hom gaan staan? (Job 4:179:2). Kan iemand ‘n belangriker vraag as dit vra?
    Laat dié van ons wat in Christus is, ons sonder ophou daarin verbly dat ons in Hom ‘n volmaakte Plaasvervanger en Middelaar het – dat ons dus inderdaad eendag sonder blaam voor ons Skepper sal staan.
 3. Afhanklikheid.
     God is nie net my Skepper nie, maar ook my Instandhouer – liggaamlik, emosioneel, geestelik. Sal Hy iemand skep en hom of haar dan verwaarloos of vergeet?
     Laat ons dus met die allergrootste vrymoedigheid bid en vra en vertrou en dank. Gaan met elke behoefte na Hom toe; dit behaag en verheerlik Hom.
     Om vir jouself en vanuit jouself te probeer leef, is om jou Skepper te vergeet. Om blymoedig afstand te doen van jou sogenaamde selfstandigheid, en jouself in rustige vertroue in Sy sorg te laat, is om jou Skepper te onthou.
    Wat ‘n onuitspreeklike vertroosting: ek het ‘n Vader in Christus wat na my omsien en my altyd versorg!
 4. Dankbaarheid.
     Sien jou Skepper se goedheid raak. Erken dit. Bepeins dit. Oefen jou in die dankbaarheid. Wat is daar in jou lewe wat jy nie van Hom ontvang het nie?
     En vergeet dit nie, dis alles te danke aan die voortgaande middelaarswerk en voorspraak van die Here Jesus Christus
 5. Toewyding.
     As jy dan alles wat jy is en het aan jou Skepper te danke het, is daar net één gepaste respons: ongekwalifiseerde liefdesgehoorsaamheid. Laat dit die enkelhartige Sin en hartstog van jou lewe wees, en jy sal jou Skepper onthou soos Hy dit wil hê.
    En onthou, jy kan jou nie aan jou Skepper toewy, sonder om jou aan aan die Seun, Jesus Christus, toe te wy nie. En dit kom prakties tot uitdrukking in ‘n lewe van volgehoue dissipelskap.

DIE ESSENSIE VAN DIE LEWE VAN ‘N SKEPSEL

ONMOONTLIK VIR DIE NATUURLIKE MENS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00