HL 294

 

1. MY GEES, MY SIEL, MY LIGGAAM, WY EK AAN U, O HEER;
   EK Lê MY AS ‘N OFFER VOOR U VIR EWIG NEER! 

KOOR: MY AL IS OP DIE ALTAAR, EN WAGTEND OP DIE VUUR;
      WAGTEND, WAGTEND, WAGTEND, 
      JA, WAGTEND OP DIE VUUR! 

2. U, JESUS, STERKE HEILAND, SIEN MY GENADIG AAN, 
   EN MAAK MY REIN EN HEILIG, U WOORD BLY EWIG STAAN. 

3. U LIG BESTRAAL DIE HARTE WAT GANS OP U VERTROU; 
   ONTSTEEK U VUUR IN MY OOK, LEER MY OP U TE BOU! 

4. AAN U DEURBOORDE VOETE Lê EK MY, HEILAND, 
   NEER, MET GEES EN SIEL EN LIGGAAM U OFFERANDE, HEER!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00