HL 285

 

1. GAAN MY NIE VERBY, O HEILAND, GAAN MY NIE VERBY!
   WYL U ANDER SEëN, HEILAND, SEëN NOU OOK MY! 

KOOR: JESUS HEILAND, WEES MY NOU NABY,
      WYL U ANDER SEëN, HEILAND, SEëN NOU OOK MY! 

2. VOOR U TROON GEKNIEL, O HEILAND, BID EK IN GELOOF; 
   HOOR MY SUGTE EN GEBEDE, ONDANKS SWAK GELOOF! 

3. OP U SOENBLOED PLEIT EK, HEILAND WEES MY HULP EN STEUN! 
   WEES MY VOORSPRAAK EN MY MIDD’LAAR, HOOR MY, O GODS SEUN! 

4. U SKENK LIG EN VREUGDE, HEILAND, U, MY TROOS GEHEEL; 
   IN DIE HEMEL EN OP AARDE BLY U STEEDS MY DEEL!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00