HL 277

 

 1. HEIL’GE JESUS, MY TEN LEWE, TER HEILIGMAKING MY GEGEWE, 
    HOE HEERLIK IS U HEILIGHEID! HEMELSVOORBEELD,
    AL DIE LUISTER VAN ENG’LE-HEILIGHEID WORD DUISTER BY U VOLMAAKTE HEILIGHEID.
    O HEER, SO ONBESMET, U IS MY HOOF EN WET. HEIL’GE JESUS, 
    O HEILIG MY DAT, U GEWY, MY HART EN WANDEL HEILIG SY! 

2. HEILAND, AL U LEWENSDAE WAS STEEDS GODS WIL U WELBEHAE,
   VOOR HOM WAS U IN ALLES STIL. O, MAG AL MY LEWENSDAE WAT GOD BEHOOG, OOK MY BEHAE,
   EN EK MY WIL VOEG NA SY WIL! DAT EK MET AL MY LUS SLEGS IN SY WIL BERUS! 
   HOOR MY SUGTE, O HEILIG MY DAT, U GEWY, EK ALTYD ONDERWORPE SY!

 3. STEEDS ARBEIDSAAM ELKE STONDE MET HELING VAN DIE SMART EN SONDE,
   HET U GEHELP, GETROOS, GEDIEN; JA, U WAS TE ALLE TYE, O HEER, VERVUL MET MEDELYE,
   EN HET GEEN TYD OF KRAGTE ONTSIEN. LEER MY DAN ELKE DAG WAT U VAN MY VERWAG. 
   MAAK MY WAAKSAAM, O HEILIG MY DAT, U GEWY, EK IM MY ROEPING WAKKER SY! 

4. WAT ‘N LIEFDE EN MEDEDOë EN TEERHEID WAS DAAR IN U Oë EN MINSAAMHEID IN U GELAAT! 
  VRIEND EN VYAND, HOE ONWAARDIG, VIR ELKEEN WAS U HIER VOLVAARDIG TOT TROOS EN HULP,
  MET RAAD EN DAAD. AG, WAS DIE MINSAAMHEID OOK IN MY DOEN ALTYD! 
  DIERB’RE HEILAND, O HEILIG MY DAT, U GEWY, EK IN MY OMGANG MINSAAM SY! 

5. U, O JESUS, HET ONSKULDIG DIE SKERPSTE LEED VERDUUR GEDULDIG,
   MET WEERVERGELDING NOOIT GEDREIG. YWER MAG BY U ONTBRAND HET AS IEMAND GODS EER AARGERAND HET,
   OOR EIE EER HET U GESWYG. IN SPOT HET U BERUS, VERGEWING WAS U LUS. LIEWE JESUS,
   O HEILIG MY DAT, U GEWY, EK LYDSAAM EN VERGEWEND SY!

 6. HEIL’GE JESUS, VORM MY LEDE, MY KRAGTE EN BEGEERLIKHEDE; 
    MAAK MY AL MEER USELF GELYK IN MY SIEN EN IN MY WANDEL, DAT IN MY DENKE, SPREKE, HANDEL, 
    IN ALLES SLEGS U BEELT’NIS BLYK! HERVORM VERAL, VOLMAAK MY HART, HEER, NA U SMAAK HEIL’GE JESUS, 
    O HEILIG MY DAT, U GEWY, EK EENS VOLMAAK EN HEILIG SY!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00