HL 227

 

1. LAAT ONS SKYN VIR JESUS MET ‘N HELDER GLANS,
   SKITTER SOOS DIE STERRE AAN DIE HEMELTRANS!
   IN DIE DONKER WêRELD, SKYN DAN, SKYN – 
   JY IN JOU KLEIN HOEKIE EN EK IN MYN. 

2. LAAT ONS SKYN VIR JESUS WAAR ONS GAAN OF KOM;
   AS ONS LIG VERDUISTER, RIG DIE OOG OP HOM! 
   UIT DIE HEMEL SIEN HY OP ONS NEER; 
   LAAT ONS SKYN VIR JESUS, SLEGS TOT SY EER! 

3. LAAT DIE LIG DAN VAL OP ALMAL OM ONS HEEN; 
   WYS DIE WEG NA JESUS VIR DIE HART WAT WEEN; 
   IN DIE NAG VAN KOMMER, SONDE OF PYN, 
   BRING ONS SO VERLIGTING — O SKYN DAN, SKYN!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00