HL 224

 

 1. LOOF, MY SIEL, DIE VORS VERHEWE,
    MET JOU OFFERS HOM GEWY! 
    HY VERLOS, VERSOEN VERGEWE – 
    WIE VERDIEN MY LIED SOOS HY? 
    LOOF HOM, DANK HOM, LOOF HOM, DANK HOM,
    HOM WAT EWIG KONING BLY! 

2. LOOF HOM VIR SY LIEFDEHOEDE 
   AAN ONS VADERS IN HUL STRYD! 
   LOOF HOM, HULP IN TEëSPOEDE, 
   TRAAG TOT STRAF, TOT GUNS BEREID! 
   LOOF HOM, DANK HOM, LOOF HOM, 
   DANK HOM, HY BESTAAN IN EWIGHEID! 

3. SOOS ‘N VADER SORG EN SPAAR HY, 
   KEN ONS LIGGAAM, BROS SOOS KLEI; 
   MET SY VADERHAND BEWAAR HY, 
   STAAN ONS TEEN DIE VYAND BY. 
   LOOF HOM, DANK HOM, LOOF HOM, 
   DANK HOM, WAAR OOK SY GENADE LEI! 

4. ENG’LE BRING HOM, MET ONS, ERE;
   U, GEDURIG VOOR SY TROON! AARDE EN HEMEL, 
   LOOF DIE HERE, AL WAT IN ONS RUIMTE WOON! 
   LOOF HOM, DANK HOM, LOOF HOM, DANK HOM, 
   LOOF ONS GOD MET JUBELTOON!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00