HL 208

 

 1. DEUR TE SIEN OP DIE KRUIS IS DAAR LEWE EN HEIL, 
    IS DAAR LEWE VIR JOU EN VIR MY; 
    SIEN GELOWIG OP HOM, WORD GEREINIG EN LEEF,
    WANT VERLOSSING BIED JESUS JOU VRY. 

KOOR: SIEN OP, SIEN EN LEEF! 
      DEUR TE SIEN OP DIE KRUIS IS DAAR LEWE EN HEIL, 
      IS DAAR LEWE VIR JOU EN VIR MY. 

2. O, WAAROM HET DAN JESUS DIE SONDE GEDRA, 
   AS DIE SKLUD OP ONS REEKNING BLY STAAN? 
   O, WAAROM HET DIE BLOED UIT SY LIGGAAM GEVLOEI, 
   AS DIE SKULD NIE DEUR HOM IS VOLDAAN? 

3. NIE JOU TRANE, GEBEDE, BEKERING, BEROU 
   MAAR SY BLOED WERK VERSOENING VIR JOU; 
   WERP OP HOM DIE GEWIG VAN JOU SONDE EN SKULD, 
   VLUG NA JESUS, O SONDAAR VLUG NOU ! 

4. NEEM NOU AAN IN GELOOF EN MET VREUGDE DIE HEIL, 
   NEEM DIE LEWE, WAT JESUS JOU GEE; 
   WEES VERSEKER DAT NIMMER DIE DOOD JOU MEER TREF. 
   HY WAT LEEF, DEEL GEREGTIGHEID MEE ! 

5. WEG DAN, TWYFEL EN VREES, WANT GODS WOORD HET VERKLAAR;
   OOK VIR JOU IS DIE KRUISDOOD VAN KRAG; 
   IN DIE VOLHEID VAN TYD HET DIE HEILAND GEKOM, 
   IS DIE LAM VIR ONS SONDE GESLAG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00