HL 160

 

 1. HEILAND,KOM BESOEK DIE VOLKE! 
    LAAT U LYDING EN U SMART,
    LAAT U DOOD EN SKULDVERSOENING 
    HEIL BRING AAN DIE HEIDENHART! 
    LAAT DIE BOODSKAP VAN GENADE 
    ELK’VERLOORNE GOU BEREIK; 
    WELDRA SAL DIE RYK VAN SATAN VOOR 
    U LIG EN HEIL BESWYK! 

2. VER EN WYD, HOEWEL ONKUNDIG, 
   HYG NA U DIE MENSEHART; 
   VIR U VLOEI DAAR HETE TRANE, 
   SIELE SOEK NA U MET SMART. 
   SIELE DORS NA LEWENSWATER, 
   SOOS DIE LAND NA REëN SMAG, 
   SOEK U GOD VAN AARDE EN HEMEL,
   U, AS LAM VIR ONS GESLAG. 

3. HEILAND, KYK HOE WAG DIE VOLKE, 
   MET DIE HANDE UITGESTREK, 
   OM DIE GEES SE NUWE SKEPPING, 
   WAT DIE HART TOT LEWE WEK! 
   GEE DIE WOORD EN STUUR DIE BOODSKAP, 
   ROER DIE TONG VAN SPREKERS AAN 
   TOTDAT SONDAARS AS VERLOSTES 
   VOOR U IN DIE HEMEL STAAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00