HL 134

 

 1. BESOEK U WERK, O HEER,
    EN WIL U ARM ONTBLOOT!
    O LAAT U VOLK
    DIE MAGWOORD HOOR
    WAT OPWEK UIT DIE DOOD.

 KOOR: BESOEK U WERK, O HEER, (O Heer)
       STUUR NOU DIE HEIL’GE VUUR; (stuur nou!) 
       LAAT MET U GEES, HEER,
       ELKE SIEL VERVUL WEES HIERDIE UUR!

 2. BESOEK U WERK, O HEER,
    OORWIN DIE TRAE VLEES! 
    BLAAS WEER DIE SMEULEND’ 
    SIELEVUUR AAN 
    DEUR U HEIL’GE GEES!

 3. BESOEK U WERK, O HEER!
    O LAAT ONS SIELE DORS 
    EN HUNKER NA DIE LEWENSBROOD,
    USELF, O HEMELVORS! 

4. BESOEK U WERK, O HEER,
   U NAAM SY GROOT GEMAAK! 
   LAAT DEUR U GEES ONS HART ONTBRAND
   MET YWER VIR U SAAK!

5. BESOEK U WERK, O HEER, 
   EN STUUR U BOODSKAP VOORT, 
   TOT ELKE SIEL 
   GELOWIG HOOR 
   U EVANGELIEWOORD! 

6. BESOEK U WERK, O HEER,
 VERKWIK MET HEMELREëN; 
U SAL DAARVOOR 
DIE EER ONTVANG, 
EN ONS DAARDEUR DIE SEëN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00