GESANG 275 

 

1. HEIL’GE JESUS, WAT MY LEWE WIL HEILIG – 
   HART EN WIL EN REDE – HOE HEERLIK IS U HEILIGHEID !
   U, MY VOORBEELD, AL DIE LUISTER VAN ENGELHEILIGHEID WORD DUISTER 
   TEEN U VOLMAAKTE HEILIGHEID. O HEER, SO ONBESMET, 
   U IS MY HOOF EN WET. HEIL’GE JESUS, O HEILIG MY, 
   STAAN U BY MY OM HART EN HANDEL U TE WY.

 2. HEILAND, TOE U MENS GEWORD HET, EN VIR DIE MENS U BLOED GESTORT HET,
    HET U GEKOM IN GOD SE WIL. O MAG AL MY LEWENSDAE GESTALTE GEE 
    AAN U BEHAE EN EK MY WIL VOEG NA U WIL. 
    EK WIL MY HART EN HAND, MY HEER, AAN U VERPAND.
    HOOR MY BEDE: O HEILIG MY, WIL U MY LEI OM AL MY LIEFDE U TE WY. 

3. ELKE DAG, AS MENS VERBONDE AAN HELING VAN DIE SMART EN SONDE, 
   HET U VERLOS, GETROOS, GEDIEN. JA, O HEER, IN ALLE TYE WAS U VERVUL MET MEDELYE, 
   EN ALLE NOOD HET U GESIEN. LEER MY OOK ELKE DAG WAT U VAN MY VERWAG. 
   LAAT MY LIEFDE OPMERKSAAM BLY, WIL U MY LEI OM AAN U DIENS MY TOE TE WY. 

4. U, O JESUS, HET GEDULDIG DIE ERGSTE LEED VERDUUR; ONSKULDIG, 
   OP VYANDE U NOOIT GEWREEK. SELFS VIR HUL MET WREDE HARTE HET U GEBID – 
   IN HELLESMARTE. U HET GEKOM OM VRY TE SPREEK. U DRA DIE DORINGKROON, 
   VERDRA DIE SMART EN HOON. JESUS CHRISTUS, 
   O HEILIG MY, DAT AS EK LY, EK OOK SOOS U VERGEWEND BLY. 

5. HEIL’GE JESUS, HOOR MY BEDE: HERVORM MY HART, 
   MY KRAG, MY REDE; MAAK MY AL MEER U BEELD GELYK IN MY WIL EN IN MY WANDEL, 
   DAT IN MY DENKE, SPREKE, HANDEL, IN ALLES SLEGS U BEELT’NIS BLYK ! HERSKEP, 
   VOLKOME, HEER, MY LEWE TOT U EER. HEIL’GE JESUS, 
   O HEILIG MY, WIL U MY LEI OM MY GEHEEL AAN U TE WY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00