GESANG 264

 

 

1. GOD, ENKEL LIG, VOOR U GESIG IS NIKS OP AARDE REIN NIE. 
   OOK ONS BEVLEK; MET SKULD BEDEK – KAN NIE VOOR U VERSKYN NIE. 

2. DIE STERREPRAG VERDWYN BY DAG TEENOOR DIE SON SE LUISTER; 
   SOVEEL TE MEER IS ONS, O HEER, TEENOOR U LIG, DIE DUISTER. 

3. HEER, WAAR DAN HEEN ? TOT U ALLEEN; U SAL ONS NOOIT BEGEWE. 
   U EIE SEUN, ONS BORG EN STEUN, IS OOK ONS WEG TOT LEWE. 

4. JA, AMEN, JA ! OP GOLGOTA BETAAL HY VIR ONS SONDE, 
   EN DEUR SY BLOED WORD ONS GEMOED GEREINIG VAN DIE SONDE. 

5. GEE ONS AL MEER, OM U TE EER, GELOOF, O EWIG-STERKE ! 
   DAN DOEN ONS BLY, AAN U GEWY, UIT LIEFDE GOEIE WERKE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00