GESANG 255 

 

1. ONS WAS NIE DAAR IN BETLEHEM, BY HERDERS EN BY ENG’LESANG; 
   ONS WAS OOK NIE IN NASARET EN KEN U NIE AS TIMMERMAN; 
   ONS KON NIE SIEN NIE, MAAR ONS GLO – DIE WOORD VAN GOD Sê DIT WAS SO. 

2. ONS WAS OOK NIE BY GOLGOTA TOE DUISTER OOR DIE MENSDOM DAAL; 
   OF TOE U VOOR DIE HEMELVAART DISSIPELS AANSTEL VIR HUL TAAK – 
   MAAR, HEER, ONS WEET TOG DIT WAS SO; ONS KON NIE SIEN NIE, MAAR ONS GLO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00