GESANG 244 

 

1. HEILAND, AS IN OOTMOED STIL ONS AFHANKLIK VOOR U KNIEL EN BEROUVOL NA OMHOOG,
   TOT U RIG DIE HART EN OOG – O WAAR U SOVEEL MOES LY OM VAN SKULD ONS TE BEVRY:
   SKENK ONS DIE VERGIFFENIS OP ONS SKULDERKENTENIS. 

2. JESUS, AL IS ONS ONTROU – U BLY ALTYDDEUR GETROU ! WANNEER ONS ONS SKULD BELY,
   MAAK U ONS IN WAARHEID VRY. NOOIT PLEIT ‘N GEBROKE GEES OM VERSOENING TEVERGEEFS. 
   U SKENK DIE VERGIFFENIS OP ONS SKULDERKENTENIS !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00