GESANG 239 

 

1. HERE, AL U SKEPPINGSWERKE – GEVORM IN WYSHEID SONDER PERKE – 
   WAS KLAAR; U HET GESIEN DIS GOED. OOK DIE MENS, U BEELD OP AARDE – 
   BESTEM TOT DIENS VAN HOOGSTE WAARDE WAS REIN IN DENKE EN GEMOED;
   DEUR U GESKEP, VOLMAAK VIR ELKE DAG SE TAAK, STEEDS GEHOORSAAM – –
   DIE MAN EN VROU, HUL ROEPING TROU – IN ALLES TOT U DIENS BEREID.

 2. VRY VAN SONDE MET SY BANDE, ONSKULDIG AAN DIE KWAAD SE SKANDE, 
    HET HUL U GOEDHEID, HEER, GEPRYS. IN U WYSE RAAD, O HERE, IS HUL GESTEL,
    U NAAM TER ERE, DAAR IN DIE AARDSE PARADYS. DAAR WAS GEEN RAMP, GEEN DRUK, 
    MAAR VOLHEID VAN GELUK SONDER EINDE. DIE HEILGENOT 
    HET HUL MET GOD LAAT LEEF IN SKOON VERBONDENHEID. 

3. MAAR DIE MENS, SO BEGENADIG, MET HEIL EN GOEDHEID SO VERSADIG, 
   HET SWAAR MISDRYF TEEN GODS GEBOD. LISTIG UIT DIE HEL OORROMPEL, 
   HET HY HOMSELF IN SKULD GEDOMPEL, EN HET VERVAL IN ONHEILSLOT. 
   DIE SONDEVAL IS DUUR; DAARDEUR IS ONS NATUUR DIEP BEDORWE. O DROEWE LOT: 
   VERVREEMD VAN GOD DEUR STRIKKE VAN DIE SKULD GEBIND. 

4. LAAT ONS SWYG, WANT ONS IS SKULDIG; WIE MAG DIE HERE OOIT BESKULDIG ?
   DIE MENS IS SONDIG, GOD IS GOED. BRING DIE SONDEVAL OOK SMARTE, 
   SY HEILSBELOFTES TROOS ONS HARTE EN BRING DIE RUS IN ONS GEMOED.
   WANT DEUR SY SEUN SE BLOED IS VIR ONS SKULD GEBOET. GROOT DIé LIEFDE ! 
   HOE GROOT ONS SKULD, IN SY GEDULD HERSKEP SY GEES ONS NA SY BEELD !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00