GESANG 222 

 

1. BRING AAN DIE VOLKE DIE BOODSKAP VAN HOOP EN BEVRYDING ! 
   SO Sê DIE HERE – VERKONDIG AL VERDER DIE TYDING – "
   DAAR IS MY KNEG ! HY BRING NA NASIES DIE REG. 
   VOLG HOM GETROU IN SY LEIDING" 

2. HY, DIE GELIEFDE, DIE ENIGSTE DAARTOE VERKORE, 
   LY VIR ONS SONDE; EN RED ONS, IN SONDE VERLORE. 
   DIE KIND WORD KNEG, HY NEEM ONS SONDESKULD WEG – 
   ONS WORD IN HOM WEERGEBORE. 

3. HY SAL, BEGRYPEND, DIE RIET WAT GEKNAK IS, NIE BREEK NIE. 
   HY LAAT DIE SWAKKE, VERDRUKTE NIE VRUGTELOOS SMEEK NIE.
   DIE KNEG IS HEER ! DUISENDE WAG OP SY LEER – 
   LAAT ONS HUL NOOD NIE VERGEET NIE. 

4. AS HY ONS ROEP TOT SY DIENS – 
   HOE SAL ONS DIT MAG WEIER ? HY IS ALMAGTIG, 
   GENADIG, DIE TROUE BEVRYDER. DIT GEE ONS KRAG: 
   KNEGTE MET KONINGSGESAG HET GOD AS HUL MEDESTRYDER.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00