GESANG 181

 

1. JESUS, U VERBLY MY                   
   EN U HAND BEVRY MY,                  
   O MY HEIL EN LIG !                   
   HOOGTE, DIEPTE, LYDING –             
   NIKS BRING OOIT WEER SKEIDING        
   VAN U AANGESIG.                      
   DEUR U GEES BLY U IN MY.             
   BUITEN U IS NIKS OP AARDE            
   ENIGSINS VAN WAARDE.                 
                                        
2. NIKS VAN HIERDIE W^RELD,             
   GOUD, ROBYN OF P^REL,                
   SAL MY HART VERKNEG.                 
   U ALLEEN IS EWIG.                    
   GODS VERBOND STAAN STEWIG            
   EN U WOORD IS REG.                   
   NIKS ONTROOF MY DIE GELOOF           
   OF VERDONKER HIERDIE WETE:           
   JESUS, U’S MY VREUGDE !              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00