GESANG 146

 

1. DIE HEER, DIE HEER HET OPGESTAAN !   
   DIE HEER HET WAARLIK OPGESTAAN !     
   VIR SONDAARS HET DIE HEER GESTERF,   
   DIE LEWE DEUR SY DOOD VERWERF !      
   HY HET OORWIN DIE DOOD EN HEL –      
   LAAT ONS DIT W^RELDWYD VERTEL !      
                                        
2. MET HOM KAN DIE GEMEENTE JUIG;       
   SY GEES WAT IN ONS HART GETUIG,      
   LAAT ONS STEEDS BIDDEND OP HOM WAG;  
   VERNUWE SO ONS SWAKKE KRAG.          
   OORWINNING IS VIR ONS VERKRY         
   OOR SONDEMAG EN -HEERSKAPPY.         
                                        
3. U LEEF, O HEILAND, EN U BLY          
   ONS IN DIE AARDSE STRYD NABY.        
   EN WAAR ‘N MENS JOUSELF VERLO~N,     
   U VOLG, DAAR WORD U KRAG BETOON.     
   DIT IS ‘N KRAG WAT TELKENS WEER      
   TOT AAN DIE EINDE TRIOMFEER.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00