GESANG 109

 

1. SAAM MET SY KERK WIL EK BELY:        
   DIE HEILAND IS GEBORE.               
   HOEWEL EK NOG TEEN SONDE STRY,       
   IS EK NIE MEER VERLORE.              
   DIE KRIP WYS NA ‘N KONINGSKROON.     
   EK SAL VIR EWIG BY HOM WOON –        
   MY REDDER, MY VERLOSSER !            
                                        
2. MY BESTE WERKE IS VOOR GOD           
   GEBREKKIG EN BEDORWE.                
   DIE KWAAD, GEKANT TEEN SY GEBOD,     
   Lê NOG IN MY VERBORGE.               
   DEUR ANGS EN WANHOOP NEERGESLAAN,    
   SIEN EK HOEDAT MY HOOP VERGAAN;      
   NET STRAF IS EK TE WAGTE …         
                                        
3. MAAR JESUS Sê: STAAN OP, VERTROU     
   OP MY, DIE SONDELOSE;                
   EK HET GEKOM, GELY VIR JOU –         
   OORWINNEND OOR DIE BOSE.             
   EK HET BETAAL, KOM SKUIL BY MY,      
   EN WAAR EK GAAN, SAL JY OOK BLY.     
   GEEN VYAND SAL ONS SKEI NIE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00