GESANG 087

 

1. KOM, KINDERS, BESING                 
   MET ‘N VROLIKE STEM                  
   DIE WONDER VAN GOD,                  
   IN DIE STAD BETLEHEM,                
   WANT DAAR IS DIE HEILAND             
   GEBORE, DIè NAG,                     
   DIE HOOP VAN DIE WêRELD,             
   DEUR EEUE VERWAG.                    

2. GERINGE KLEIN DORPIE                 
   IN DUISTER GEHUL,                    
   ‘N HEILSWOORD IS DEUR                
   DI` GEBOORTE VERVUL:                 
   DIE LIG VAN DIE WêRELD,              
   DIE GOD’LIKE KIND,                   
   IS JESUS IN WIE ONS                  
   DIE SALIGHEID VIND !                 

3. IN NEEDRIGE KRIP                     
   WAS SY BEDJIE BEREI –                
   DIE KIND WAT DIE HARTE               
   VAN ALMAL VERBLY:                    
   OMHOOG, UIT DIE HEMEL,               
   SING ENGELE EER,                     
   DIE HERDERS EN WYSES                 
   KOM KNIEL VOOR HOM NEER.             

4. ONS BRING SOOS DIE HERDERS           
   EN ENGELE WEER                       
   AAN HOM ALLE HULDE,                  
   ONS HEILAND EN HEER.                 
   VERLOS VAN DIE SONDE,                
   BESING ONS TESAAM                    
   DIE ROEM EN DIE EER                  
   VAN SY HEERLIKE NAAM.                

5. O VADER, MAAK ONS                    
   DEUR U GEES OOK GETROU,              
   LAAT ONS DIE GEBOD                   
   VAN DIE LIEFDE ONTHOU                
   EN HOU ONS GEHOORSAAM,               
   AAN U STEEDS VERBIND,                
   GEWY AAN U DIENS                     
   SOOS DIE BETLEHEMSKIND.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00