GESANG 082

 

1. VANUIT DIE HEMEL IS GEBRING          
   DIE BOODSKAP WAARVAN ENG’LE SING:    
   GEBORE IS DIE CHRISTUS-KIND          
   WAT JULLE IN ‘N KRIP SAL VIND.       

2. GOD STUUR SY SEUN OP AARDE NEER      
   OM MENS TE WORD, DIE HEMELHEER.      
   HY KOM VAN SONDE JUL BEVRY           
   EN VIR DIE HEMEL VOORBEREI.          

3. ONS LOOF U, HEER, MET HART EN MOND;  
   U HET GEDINK AAN U VERBOND.          
   U GEE U SEUN EN MAAK ONS VRY;        
   ONS SING ONS DANKGESANGE BLY !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00