GESANG 064

 

1. ERKENTLIK DEUR DIE DAE,              
   MY AARDSE LEWE LANK,                 
   WIL EK DIE HERE LOFSING;             
   WIL EK DIE HERE DANK                 
   VIR WAT HY UIT GENADE                
   SO RUIM AAN MY BEWYS;                
   WIL EK HOM VIR SY DADE               
   SOLANK EK LEWE PRYS.                 

2. ERKENTLIK DEUR DIE DAE,              
   SO LANK AS EK BESTAAN,               
   WIL EK MY BLYDSKAP UITSING;          
   IN OOTMOED VOOR HOM GAAN,            
   OMDAT HY MY VERSADIG,                
   OMDAT EK NIKS VERLANG                
   AS WAT EK UIT SY HANDE               
   SO ONVERDIEND ONTVANG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00