GESANG 063

 

1. LOFSING DIE HERE,                    
   DIE EWIGE, SING TOT SY ERE !         
   LOFSING DIE KONING,                  
   DIE SKEPPER,DIE VADER, DIE HERE !    
   LOOF ALMAL SAAM;                     
   GROOT IS SY HEILIGE NAAM !           
   LOOF HOM, DIE HEER VAN DIE HERE !    
                                        
2. LOFSING DIE HERE                     
   WAT KUNSTIG U LIGGAAM BEREI HET,     
   HY IS DIE STERKE                     
   WAT ALTYD NOG BY U GEBLY HET;        
   WAT IN GEVAAR, HOE GROOT,            
   HOE DREIGEND, HOE SWAAR,             
   OOR U SY VLEUELS GESPREI HET !       
                                        
3. LOFSING DIE HERE,                    
   DIS HY WAT U KROON MET SY SE~N !     
   HY SKENK DIE LEWE,                   
   DIE WASDOM, DIE SONLIG, DIE RE~N !   
   O STERFLING, WEET:                   
   HY WAT ALMAGTIGE HEET,               
   HET ONS IN LIEFDE BEJE~N.            
                                        
4. LOFSING DIE HERE,                    
   JA, ALMAL KOM LOOF NOU DIE HERE !    
   ALLES WAT ASEM HET,                  
   HIER TOT IN TYDLOSE SFERE !          
   HY IS DIE LIG;                       
   ONS OOG BLY OP HOM GERIG:            
   HY IS DIE HEER VAN DIE HERE !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00