GESANG 047

 

1. OP BERGE EN IN DALE,         
   EN ORAL IS MY GOD;           
   WAAR ONS OOK TELKEMALE         
   MAG SWERWE, DAAR IS GOD !        
   WAAR ONS GEDAGTES SWEWE         
   OF STYG, OOK DAAR IS GOD;        
   OMLAAG EN HOOG VERHEWE –        
   JA, ORAL IS MY GOD !          

2. HY HET DIE AARDE EN HEMEL      
   GESKEP AAN DIE BEGIN.          
   HY LAAT ONS OOR DIE LEWE        
   VANUIT SY WOORD BESIN.         
   WANNEER ONS DENKE DOODLOOP       
   EN ONS NIE VERDER WEET,         
   AS ONS VERVAL IN WANHOOP,        
   IS GOD TOT HULP GEREED.         

3. SY TROUE VADERO~           
   SIEN ALLES VAN NABY;          
   ONS LEEF UIT SY VERMO~ –        
   WORD DEUR SY GEES GELEI.        
   DIE SWAELTJIES BEHOED HY,        
   BEKLEE MET GRAS DIE DAL;        
   DIE KLEINSTE WURMPIE VOED HY,      
   SORG VIR DIE GROOT HEELAL.       

4. DIE DIERE OP DIE AARDE,       
   DIE VISSE IN DIE SEE,          
   DIE MOSSIE EN DIE AREND,        
   DIE BLOMME, VELD EN VEE,        
   MET AL SY ANDER WERKE,         
   VERKONDIG DAG EN NAG          
   SY GOEDHEID SONDER PERKE;        
   DIE GROOTHEID VAN SY MAG.        

5. ROEM, CHRISTEN, HEEL MY LEWE     
   IS VEILIG IN MY GOD;          
   WAAR ALLES MY BEGEWE,          
   OF WAAR EK LY, IS GOD;         
   WAAR TROUE VRIENDEHANDE         
   NIE RED NIE, DAAR IS GOD;        
   SELFS IN DIE DOOD SE BANDE –      
   JA, ORAL IS MY GOD !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00