GESANG 025

 

1. WAAR TYE WISSEL, TROUE VADER,        
   WIL ONS AANBIDDEND VOOR U BUIG;      
   TOT U, DIE ALBESKIKKER, NADER,       
   U AL ONS LOF EN DANK BETUIG.         
   GESLAGTE STERF EN WORD GEBORE        
   MET JARE WAT HIER KOM EN GAAN        
   EN MET DIE TYD VERVAAG HUL SPORE –   
   U TROU ALLEEN BLY EWIG STAAN.        

2. VER BO ONS WAARDE OF GEBEDE          
   SKENK U AAN ONS U GUNS, O HEER;      
   SELFS WAAR DIE SONDESKULD VERMEERDER,
   MAAK U OOK DIE GENADE MEER !         
   OORVLOEDIG IS U IN U LIEFDE          
   EN GROOT IS U GEREGTIGHEID;          
   U VUL ONS DIEPSTE HARTSBEHOEFTE,     
   EN DRA ONS DEUR DIE AARDSE STRYD.    

3. VERBLY OOK HIERDIE JAAR ONS HARTE    
   AS BLYDSKAP VIR ONS HEILSAAM IS.     
   BESKIK U VIR ONS KRUIS EN SMARTE,    
   HEER, HEILIG ONS DEUR DROEFENIS.     
   LAAT ONS NIE JAAG NA AARDSE SKATTE   
   WAT MET DIE TYD SO GOU VERGAAN;      
   STEL SIELERYKDOM ONS VOOR O~         
   WAT ONVERDERFLIK BLY BESTAAN.        

4. ONS MEET DIE TYD AAN ONS STANDAARDE  
   TOT IN DIE FYNSTE TOE SEKUUR –       
   LEER ONS BESEF DIE TYD SE WAARDE,    
   DIE RYKDOM VAN ‘N ENKEL UUR.         
   LAAT DOEN ONS, HEILAND, GOEIE WERKE, 
   DIE WERK DEUR GOD VIR ONS BEREI;     
   DIE WERK VAN DANKBARE VERLOSTES –    
   DIS WERKE WAT SAL STAANDE BLY !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00