Welkom by die Preke van Pieter Scholtz:


Pieter het in die huwelik getree met  Annamarie in 1954, Hy het die voorreg om vir bykans 56 jaar die Here saam met sy vroutjie te dien.

Hulle  is tans woonagtig in Parrow,

Bid asseblief vir die gesin.


Preke:

 

 

Die berge

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/1-die-berge.mp3{/s5_mp3}

 

Die Geregtigheid van God

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/1-die-geregtigheid-van-god-mnr.mp3{/s5_mp3}

 

How God red en Lewend Maak.

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/1-hoe-god-ons-red-en-lewendmaak.mp3{/s5_mp3}

 

 

Paulus se Grootste gebed

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/2-paules-se-grootste-gebed.mp3{/s5_mp3}

 

 

Regverdigmaking deur die geloof

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/2-regverdigmaking-deur-die-geloof.mp3{/s5_mp3}

 

 

Die Geskidenis van Israel as voorbeeld

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/3-die-geskiedenis-van-israel-as-voorbeeld.mp3{/s5_mp3}

 

 

How om dit prakties uit te lewe

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/3-hoe-om-dit-prakties-uit-te-lewe-efesiers-4.mp3{/s5_mp3}

 

 

Vrymaking van die sonde

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/3-vrymaking-van-die-sonde.mp3{/s5_mp3}

 

 

Hoe om dit prakties uit te lewe

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/4-hoe-om-dit-prakties-uit-te-lewe-efesiers-5.mp3{/s5_mp3}

 

 

Vrymaking van die wet

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/4-vrymaking-van-die-wet.mp3{/s5_mp3}

 

 

Die wapenrusting 

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/5-die-wapenrusting.mp3{/s5_mp3}

 

 

God se Geregtigheid

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/5-god-se-geregtigheid.mp3{/s5_mp3}

 

 

Vrymaking van die vlees

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/5-vrymaking-van-die-vlees.mp3{/s5_mp3}

 

 

Volkome oorgawe

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/6-volkome-oorgawe.mp3{/s5_mp3}

 

 

Ankers vir jou siel

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/Ankers-vir-jou-siel-Pieter-Scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Barendsnood in my gebedslewe

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/Barendsnood-in-my-gebedslewe.mp3{/s5_mp3}

 

 

Bring dit vir my

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/bring-dit-hier-vir-my-pieter-scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Die beproeftheid van jou geloof

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/Die-beproeftheid-van-jou-geloof-Mnr-Pieter-Scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Die Berge

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/Die-Berge-Pieter-Scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Die Geskiedenis van Israel as voorbeeld

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/Die-Geskiedenis-van-Israel-as-voorbeeld-Pieter-Scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Die heerlikheid van God

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/die-heerlikheid-van-god-pieter-scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Die Roeping van God

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/die-roeping-pieter-scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

God se Geregtigheid

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/God-se-Geregtigheid-Piete- Scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

God se verlossings Plan

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/God-se-verlossings-Plan-Mnr-Pieter-Scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Laat my tog u Heerlikheaid sien

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/laat-my-tog-u-heerlikheid-sien-pieter-scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Ons het sy heerlikheid aanskou

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/ons-het-sy-heerlikheid-aanskou-pieter-scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

Paulus se grootste Gebed

{s5_mp3}media/sermons/hoofsprekers/peiter-scholtz/Paules-se-grootste-gebed-Pieter-Scholtz.mp3{/s5_mp3}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00