TAFELBERG GEMEENTE

HEMELVAARTDIENS 2014

 

Efesiers 2:6

Geloof in die blote historiese feite van die Here Jesus se kruisdood, opstanding uit die dood en hemelvaart, besit opsigself geen krag nie. Tewens, vlgs Jakobus glo die duiwel dit ook. Om net te glo dat ons Here Jesus gekruisig is, opgestaan het en opgevaar het, is opsigself goed, maar kragteloos.

 

Die krag is geleë in dit waarvan Sy dood, opstanding en hemelvaart ‘n spieël is – wat dit reflekteer. Dit spieël naamlik dit wat met jou gebeur het! Jy is in Hom en saam met Hom gekruisig, opgewek en jy sit in die hemele saam met Hom!

 

Die Bybel is die spieël waarin Christus gereflekteer word. En daarin sien jy hoe Christus-in-jou bekendgemaak word! Wat van Jesus waar is, is van jou waar! Dit is wat ons sien wanneer ons in die spieël van die Woord kyk.

 

Ons lees nooit Bybel asof ons “window-shopping” doen nie. Ons lees nie Bybel en sien allerhande wonderlike goed wat ons graag wil hê, maar nie het nie en ook nie kan bekostig nie – of lank moet spaar om te kan kry nie.

 

Nee, die Bybel werk nie soos ‘n winkelvenster nie. Dit is ‘n spieël waarin ons die Here Jesus sien en in Hom sien ons onsself. Want die Here Jesus is die nuwe federale Hoof van die mens in Adam se plek. Wat van Hom waar is, is van almal waar.

 

Die godsdiens-vertoonvenster sê: "Jy het werk om te doen om jouself beter te laat lyk".

 

Die Spieëlbeeld van Christus in ons sê: "Kyk diep en aanhoudend en sien hoe mooi, hoe vry en hoe volkome jy gemaak is!"

 

En DIT is wat ons in geloofsvertroue omhels! Ons glo God vir wat Hy beloof! As ons Hom nie glo nie en Hom tot leuenaar maak, sal ons nie hierdie dinge deelagtig word nie. Ons sal aanhou leef op ons ou pad en maar net die Bybel lees asof dit ‘n vertoonvenster is. Maar die Gees gebruik die Goeie Nuus wat ons hoor om die vertroue binne-in ons te skep!

 

U sien, in Jesus se koms na die aarde, het God Homself met ons binne-in ons gevalle menswees kom verenig! Jesus ly binne-in en onder ons duisternis om ons te verenig met God self. Hy stel Homself onder ons verwerping en so ontmoet Hy ons in die diepte van ons duisternis en verenig Hy ons met Sy Vader en Heilige Gees.

 

Ons moet ons bekeer tot God en Hom hiervoor glo!

 

Kyk wat sê Hy in Efesiers 2:6 > Ons was in ‘n absolute doodstaat in sonde en onderworpe aan die straf, maar God het ons so innig lief dat Hy vir ons saam met Christus se lewendword-uit-die-dood lewend gemaak het uit die sondedood! Hy het ons met doodstaat-en-al gevat en ons ingereken by Jesus se opstanding. En SO het Hy ons met een magtige daad gered! Geheel en al sonder ons medewerking of toestemming!

 

Maar dit is nie al nie: Vers 6 > Hy het ons ook ingereken by Jesus se hemelvaart! Hy het ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee. Die posisie waarin Hy daar sit, beklee ons saam met Hom!

 

Sien U hoe Jesus die nuwe federale Hoof in die plek van Adam geword het! Wat met Hom gebeur het, het met u gebeur!

 

Dit is die kragtige betekenis van die hemelvaart: Ek hoef nie meer een sekonde te mors op probeerslae om te lewe NA iets toe (wat ek dink ek nog nie het nie). Ek leef nou VANUIT ‘n posisie wat ek reeds het – Ek sit saam met Christus in hemelse plekke!

 

Die Christelike lewe is nie ‘n pelgrimsreis opweg iewers heen nie. Dit is ‘n lewe VANUIT die volheid waar ek alreeds is! Ek klim nie teen ‘n gebou uit om bo te kom nie. Ek is in ‘n hysbak opgetrek binne sekondes.

 

Kolos 2:10 > Die volheid (completeness) van God is in Christus beliggaam en JY het (besit dit reeds) die volheid in Hom!!

 

Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here God nie buierig is en veranderlik is in hoe Hy jou sien en wat Sy opinie aangaande jou is nie?! Hy sal nooit Sy gedagte oor jou verander nie.

 

Daarom is daar nooit afstand nie. Ons het nie te make met ‘n buierige God wie ons positief gestem moet kry deur ons eie pogings tot selfverbetering en innerlike emosies nie. Hy is nie soos ‘n ou voorvadergees wat beduiweld raak sodat ons eers ‘n bok moet bring om Hom weer goedgesind te kry nie. Ons stry nie meer om ‘n beter posisie by Hom te kry nie. Ons sit in hemelse plekke – ingesluit by Christus se hemelvaart. U kan nie in ‘n beter posisie kom as waarin u alreeds is nie.

 

Daarom kan ons heeltemal wegbreek uit religie wat wil hê dat ons heeltyd in ‘n hamsterwiel hardloop en nêrens kom nie. Ons is bevry van daardie religieuse bose kringloop van meer en meer en meer dit en dat doen om ‘n beter staanplek voor die Here te kry sodat daar tog net ‘n glimlag van Sy kant af kan kom! Nee – die Vader van die Here Jesus Christus is permanent in ‘n glimlag. Ons toewyding vermaak Hom nie. Wat Hom ewiglik genot verskaf is slegs die blote gedagte aan jou! Die gedagte van jou fasineer Hom tot in ewigheid! Toe Jesus sê: “Dit is volbring” het die hamsterwiel vir altyd tot stilstand laat kom.

 

Jesus het as die LAASTE Adam gekom – Hy het jou lewe tot ‘n konklusie gebring. Hy het jou dood gesterf en jou tot in hemelse plekke opgetel. DIT is altyd ons vertrekpunt wanneer ons oor Christus of oor die mens praat. Elke moontlike definisie van vloek is gekanselleer (Galas 3) en alle moontlike hemelse seëninge is uitgestort (Efes 1:3).

 

Dit is waarom die Skrif sê: “Verbly julle altyd”. Hoe kan dit wees? Omdat julle altyd in hemelse plekke sit. Die hemelvaart van Christus kan nooit weer ongedaan gemaak word nie. En Hy sit nie alleen daar nie. Toe Paulus daardie woorde geskryf het was hyself in die tronk onder minder aangename omstandighede. Maar hy het ver bokant sy omstandighede geleef. Want dit wat hom (Paulus) gedefiniëer het, was sy posisie in Christus! Hy het hierdie realiteit ontdek. Nie deur sy emosies en gevoelens nie. Deur die Waarheid wat vasstaan in die Skrifte. Hy het homself geherlokaliseer in sy gedagtes. Sy lewe en bediening was nooit gedefiniëer deur die mure van sy tronksel nie. Hy het ‘n plek ontdek waarvan geen tronksel hom kon beroof nie. Hy het die innerlike skat ontdek. “Dit het God behaag om Sy Seun IN my bekend te maak” (Gal 1:15).

 

Christus nader aan jou as jou volgende gedagte. Jy hoef nie te wag tot die volgende lekker sensasie van geestelikheid nie. Jy hoef nie af te spoel saam met negatiewe koerantberigte of wêreldgebeure nie. Jy hoef nooit weer ‘n bietjie skop te soek by hierdie plek of daardie ervarinkie nie. Jy sit 24/7 in die beste posisie waarin ‘n mens enigsins kan wees.

 

Religie wil altyd hê dat ons geestelike lewe soos ‘n Snakes&Ladders speletjie moet werk waar jy mik vir die eindpunt, maar langs die pad vorder jy net ‘n bietjie, dan sluk ‘n slang jou in. Die eindpunt bly net altyd ‘n ideaal waarna ek streef. Ek moet stry en worstel en groei en val en opstaan om by die “finish” te kom.

 

O, nee! Die Bybel leer dat ons by die “finish” BEGIN! Dit is ons vertrekpunt! Deur Jesus se hemelvaart het God my regoor die hele Snakes&Ladders bord geskuif sodat en by die “finish” my vertrekpunt het! Ek sit in hemelse plekke ingesluit by Christus.

 

Die hemelvaart van Christus het hierdie bose spiraal vir eens en vir altyd stopgesit! God het nou ‘n opinie oor jou wat Hy nooit weer sal verander nie. Laat Sy opinie-oor-jou jou opinie-oor-jouself word! Hy rus in Sy liefde (Sef 3:17).

 

Sien u wat ‘n heerlikheid is die Evangelieboodskap? Die grootste skat. Hierdie lewe in Christus is die grootste skat.

 

Ons het hierdie skat in erdekruike, sê Paulus. Hoe het dit daar gekom? Dit was nog altyd daar! Maar ons versluierde verstand het ons uitsig blokkeer. Ons verstand was geblok sodat ons onsself geken het volgens die vlees. Ons kon nie hierdie skat sien nie. Al wat oorbly is – ons eie werksverrigting om te bekom wat ons eintlik klaar het. Terwyl ons verstand versluier is, span ons ons in om in ‘n vertrek te kom waar ons reeds is!

 

Religie is die mees sinnelose tydverdryf denkbaar. Hamsterwiel. Baie uitmergelende sisteem. Religieuse sisteme teer op die versluierde verstand van ongelowiges.

 

Wys donkerbril. Ongeloof blokkeer jou visie sodat jy nie dit wat die Evangelieboodskap bekendmaak, kan sien nie. Dis waarom die Griekse woord vir bekering METANOIA is = verandering van denke. “Om saam te weet”. Begin om mee te leef in Sy gedagte oor jou. Jesaja 65:8 > Dis omdat julle gedagtes nie my gedagtes is nie wat julle weë nie my weë is nie. Die lewenswandel word nie gesond nie, omdat die gedagtes nie korreleer met God se gedagtes nie.

 

Geloofleef vanuit die avontuur van wat God se oortuiging sien naamlik dat ek saam-gekruisig, saam-opgewek, saam-sittende-in-hemelse-plekke is saam met Christus.

 

Dit veroorsaak dat die dinge van die wêreld vir my al hoe meer uit fokus begin raak. Ek is betrokke by ‘n totaal ander gesprek. Die Goeie Nuus is nou die inhoud van die fokus waarop ek gerig is. Ek gee nie meer my fokus aan die jongste politieke standpunte of ekonomiese voorspellings of jongste rampe en moorde nie sodat dit my gesprek bepaal nie.

 

Dieselfde God wat die planete in hulle plek posisioneer het en in stand hou, is die God wat ons in Christus posisioneer in hemelse plekke. Kyk na die maan, hoe God hom geposisioneer het en perfek in plek hou. Ons reken volkome daarop om ons seisoene en getye te beïnvloed. Ons vertrou dit volkome. So het Hy ons in Christus geposioneer. Hoeveel te meer kan ons Hom nie daarvoor vertrou nie?

 

Hemelse plekke is nie jou einddoel waarheen jy mik nie. Dit is jou vertrekpunt. God is nie in die proses van data oor jou insamel om eendag te besluit of Hy jou in die hemel sal toelaat of nie. Kolos 3:1 > Aangesien jy dan saam met Christus opgewek is, herlokaliseer jou gedagtes daarvolgens met Troonkamer realiteite! Grootste enkele realiteit: Sit saam met Christus in hemelse plekke.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00