BEGRAFNIS: DR WILLIE KOTZÉ

 

Tema: Vry van moeite
Skrif: Openbaring 14:13 (OAV)
 
 
Inleiding: Goeie middag almal. Baie welkom by hierdie spesiale diens waar ons kom totsiens sê vir ons geliefde oom Willie – die Kalahari-kind. Vir my persoonlik ‘n gevoel van totale onwerklikheid – ek weet nie hoe dit vir u as familie moet voel nie. Dit is dáárdie soort oomblik waaraan ‘n mens nooit wil dink nie en wat jy hoop nooit aanbreek nie. Maar nou hét dit en nou moet ons dit hanteer in die Here se Naam.
 
Dit is ‘n baie spesiale mens wat vanmiddag by ons verbygaan. Iemand wat vir 83jr lank diep spore op talle terreine van die lewe getrap het – nie net as oud-politikus en ambassadeur nie, maar ook as bekende skrywer en digter. ‘n Minsame man wat vir sy vrou en familie geleef het.
 
Behalwe vir alles wat genoem kan word, het Willem D Kotzé vir die blye boodskap van die Here Jesus Christus geleef en ook vir sy gesin. Ek weet dit, want ek het hom hoor bid! Vir ‘n hele aantal jaar het hy getrou Woensdagaande hierheen gery en met ‘n klein groepie gemeentelede kom saambid. Ons, wat saam met hom gebid het, weet wat die kern van sy lewe was: Die evangelie van Christus en ook sy gesin – sy vrou, sy seuns, sy skoondogters, sy kleinkinders. Vir hulle het hy elke Woensdagaand gebid.
 
Die evangelieboodskap was sy opregte passie. Oor die afgelope paar jaar het hy nie minder nie as 1300 bybels aangekoop en persoonlik vir mense gegee op die Promenade in Seepunt. Enkele maande gelede het daar ‘n artikel hieroor in Die Kerkbode verskyn. Dis al wat hy wou wees: ‘n Kalahari-kind wat geleef het vir die Here en vir sy familie. Al die ander pluspunte in sy lewe was in sy oë niks anders nie as genade-bonusse.
 
Gebed: Vader ons is in die Naam van die Here Jesus Christus hier bymekaar vanmiddag – nie net om in U Naam vir ‘n geliefde eggenoot, pa, oupa, vriend totsiens te sê nie, maar ook om lof & dank aan U te bring. As ons aan oom Willie dink, is daar soveel rede om U lof te besing. In Hom, het U aan ons so ‘n groot seën gegee. Ons kom daarom vir U baie dankie sê. Here, selfs in sy heengaan, het U hom – byna soos vir ‘n Henog van ouds – kom haal. Ons dank U vir soveel mooi herinneringe wat in ons harte mag voortleef die toekoms in. Ons dank U vir die voortgaande vrug op sy arbeid – in besonder deur dít wat hy geskryf het en die Bybels wat hy aan soveel mense geskenk het. In besonder dankie dat U Uself aan hom bekendgemaak het, dat U hom op die kruis gered het met ‘n ewige redding en dat U in sy hart die geloof geskep het om op daardie klaargemaakte kruisredding te vertrou. Dankie vir perfekte en volkome sondevergifnis. Ook so wonderlik dat óns ook dít mag smaak wat hý gesmaak het.
 
Sang: Lied 512: 1,3
 
Skriflesing: Open 14:13 (OAV) : “Salig is van nou af die dode wat in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid. En hulle werke volg met hulle.”
 
Preek: Versprei deur die boek Openbaring kry ons 7 sulke saligsprekinge. Byvoorbeeld: “Salig dié wat genooi is na die bruilofsfees van die Lam.”
 
Maar seker die bekendste een is híérdie een in Openb 14:13: “Salig is van nou af die dode wat in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid. En hulle werke volg met hulle.”
 
Salig is VAN NOU AF… Hierdie woorde “VAN NOU AF” is die spil waarom alles (in die hele Openbaringboek) draai. Wánneer is die “van nou af”? Dit is vanaf Christus se volkome absoluut suksesvolle oorwinning oor die dood – deur Sy kruisdood en Sy opstanding uit die dood. Hierdie oorwinning is die sentrale tema van Openbaringboek.
 
Volgens Openb 1:17 het die opgestane Jesus vir Johannes (die skrywer van Openbaring) gesê: “Moenie bang wees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En Ek was dood en kyk Ek lewe tot in alle ewigheid.”
 
Omdat Christus die gekruisigde, Christus die Lam van God, léwe, daarom is diegene wat VAN NOU AF in die Here sterwe, sálig.
 
Hoe opreg jammer ‘n mens ookal vanmiddag vir baie mense is – en ja, ons ís jammer vir tannie Alice wat ná nagenoeg 60 jaar nou skielik/onverwags sonder haar geliefde moet voortgaan. Ons is jammer vir Arie en Hendrik en hulle families. ‘n Mens se woordjies voel skoon hol as jy hulle moet troos. ‘n Mens voel jammer vir ons gemeente wat sonder ‘n Willie Kotzé moet voortgaan. ‘n Mens voel jammer vir sy vriendekring en sy lesers wat nooit weer ‘n nuwe boek of digbundel sal ontvang nie. ‘n Mens voel jammer vir so baie mense.
 
Maar vir oom Willie voel ek nie jammer nie. Hoe kan ons vir hom jammer wees as die Géés sê: SALIG! Baie gelukkig! Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. En kyk hoe beaam Hy dit: “Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle.”
 
Hier is sprake van arbeid en werke.
Die woord arbeid is die Griekse woord “kopos” wat ons eerder sou kon vertaal met “moeite” en dit verwys na ons hele menslike bestaan wat vir ‘n groot deel uit moeite bestaan (vgl Ps 90:10).
 
Ons weet dat oom Willie ook ‘n deel daarvan geken het. Lees maar sy boeke en u sal iets daarvan sien. Soms het hy ook deur noutes gegaan. Soms het hy ook lewensleed ervaar. Maar nou rus hy daarvan. Nou geniet hy volkome rus. Omdat die Gekruisigde léwe, is selfs ‘n gelowige se aardse moeites die moeite werd. “Julle weet dat julle “kopos” nie tevergeefs is nie” herinner Paulus die Korintiërs in 1 Kor 15 die laaste vers.
 
Behalwe die moeites praat die teks ook van werke. Diegene wat in die Here sterwe: nie net rus hulle van hulle moeite nie, maar hulle werke volg met hulle.
 
Die dood kan nie die gelowige uitwis nie. En die dood kan ook nie die gelowige se werke uitwis nie. ‘n Gelowige se arbeid gaan ook die ewigheid in. Die dood is nie by magte om soos ‘n reuse uitveër die gelowige en sy werke uit te vee sodat daar net ‘n vuilkol oorbly nie. Nee, wanneer die gelowige omkyk in die ewigheid, volg alles wat hy gedoen het op sy hakke. God vergeet nie. Ons sonde ja, die het Hy totaal vergeet (Hebr 10:17), maar nie ons werke in Sy Naam nie. “Ek kén jou werke en jou “kopos” sê Jesus in Open 2:2.
 
Dis nogal insiggewend om te sien dat die werke die gelowige VOLG. Dit gaan nie die gelowige vooruit nie. Die ou Joodse rabbi’s het geglo jou werke gaan jou vooruit, want die werke moet soos ‘n stootskraper die pad hemel toe oop maak. Vandag nog dink baie mense so. Jou geloof, jou oorgawe, jou sondebelydenis, jou bekerings, jou goeie werke moet maak dat God jou aanneem – dat jy in Sy goeie boekies kom. Dit moet jou vooruitgaan. Dit moet die poort oopdruk.
 
Maar die evangelieboodskap draai dit net mooi om: jou werke vólg jou, want die poort is alreeds opgemaak deur Jesus se kruisbloed. Nog lánk voordat jy tot geloof kom, is jy alreeds in die Here ingesluit. En God het jou uit pure genade daarby ingesluit. Kyk mooi na ons teksvers: “Salig die wat IN DIE HERE sterf”. Dit is: INGESLUIT. Al wat jou geloof doen is om hierdie insluiting mosterd-na-die-maal te ontdék en te omhels – daarop te begin vertrou. Dit kom agterná! Geloof en alle werke kom agterná.
 
Jou werke gaan jou nie vooruit nie, want jou werke kan die poort op geen manier oopgemaak kry nie! Dit wat vooruitgaan is nié ons werke nie, maar die kruisdood van Jesus Christus. Dít het alreeds die poort oopgemaak. Ja, kan u dink: nie eens ons geloof gaan ons vooruit nie. Ons dink mos altyd in ons agterkop DIT is die énigste ietsie wat vooruit gaan. NEE, sê die Bybel. Slegs die kruisdood van Jesus gaan vooruit. Die poort is Jesus. Hy is die deur en die weg. Juis daarom is diegene wat in Hom sterf, sálig. Hulle verwerf nie die hemel nie. Hulle beërf dit. Die Lam het hulle gered met Sy lewensbloed. Geen werke is nodig nie.
 
Gelóóf is ook nie ‘n werk wat ons in God se goeie boekies moet kry nie! “Hulle klere is in Sy bloed gewas” staan daar. Daarom sê die laaste saligspreking in Openbaring 22:14: “Salig is dié wat deur die poorte die stad kan ingaan, want hulle klere is gewas.”
 
Dít is die Blye Boodskap wat oom Willie ontdek het en waarop hy vertrou het. Ek weet dit, want ek het hom hoor bid!
 
Nou het oom Willie – ingesluit in die Here – salig gesterf. Daarom treur ons oor hom, mis ons hom en sál ons hom mis – maar nie troosteloos nie. Ons besit die magtigste troos wat daar is: SALIG is die mens wat in die Here sterf. Hy is salig, want – Goddank – sy werke kom agterná, dit gaan nie vooruit nie. Indien dit vooruit gegaan het, was die troos daarmee heen. Maar omdat dit agterna kom, is dit gelaai met troos. En hy is bevry van alle lewensmoeite. Halleluja. Amen.
 
Gebed: Here, die evangelieboodskap is die beste nuus wat daar is. Briljant om vir iemand soos oom Willie te mag groet onder die geklank van hierdie goeie nuus – die blye boodskap van die kruisverlossing wat klaargemaak/afgehandel is. Dankie dat U Gees ons lei tot die ontdekking hiervan en die ontdekking dat ons ingesluit is by dit wat Christus as ons Plaasvervanger gedoen het. Dankie dat oom Willie salig kon sterf – net om nou éíntlik te leef! Ons bid dat sy werke nog voortgaande vrug sal dra in baie mense se lewens – veral sy boeke en digbundels en ook die meer as 1000 Bybels wat uitgedeel is, ja sommer net sy invloed wat hy op sovele mense gehad het. Ons bid vir tannie Alice, Arie en Hendrik met hulle gesinne – dat hulle nie net vandag omvou mag wees met die rykdom van U troos nie, maar ook in die toekoms wanneer die verlange en gemis dreig om hulle te oorweldig. Mag ook vanmiddag se diens vrug dra, die toekoms in.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00