DIE BRUILOF TE KANA:

JOH.2:1-11.

 

INLEIDING:

 

Die bruilof te Kana het geweldig baie simboliek in dit ingebou omdat die Here Jesus hom op een of ander manier wat vir die Jode bekend was moes kom openbaar. Hebr.1:1 Sê dat natad God baie kere en op baie maniere tot ons gespreek het deur die Vader spreek Hy tot ons deur Sy Seun. Hy spreek deur tekens, deur tipes en deur die profete.

 

So bv. is een van die bekendste tipes in die Bybel die volk van Israel in Egipte, woestyn en Kanaan.

 

In Johannes die doper was die aankondiging van sy bediening deur water, terwyl die Here Jesus se aankondiging van Sy bediening was die water wat in wyn verander was. Johannes kon net redding preek en die vergifnis van sonde terwyl die Here Jesus gekom het om vir ons meer as net redding aan te bied, Hy het volle verlossing kom verkondig.

 

In die boek Johannes is die begrip lewe  gesien as ‘n integrale deel van redding, wat in kwaliteit nuut is. Hy verklaar in Joh.10:10 "Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed mag hê."  Wat die lewe inhou is vrylik, dit bied versekering en vervulling aan die siel van die mens.  Die Here Jesus het gekom om dit moontlik te maak. Dit verwys na ‘n nuwe volheid in die natuurlike lewe, vir ons hier en nou. Dit word moontlik deur ‘n nuwe soort van lewe wat geestelik is. Geestelike lewe is die opwaartse dimensie van die menslike ondervinding. Die wonderlike deelname in die liefde en volheid van die Here, en red ons van die blote bestaan hier op aarde. Niemand wat deur die Here Jesus nuut gemaak is sal ooit wonder waaroor lewe gaan.

 

Beide water en wyn simboliseer die kwaliteite van ‘n nuwe lewe. (Joh.2:1-11; 4:14:7:37) Die wyn hier verwys na druiwesap wat sprankelend en vonkelend is wat net die teenoorgestelde is van die wyn van die wêreld. Water is verfrissend en reinig en maak weer nuut, en stel skoonheid voor- is die Here se perfekte antwoord die verlos-sing van die diepe dors na sonde en ongeregtig-heid. (Joh.15:11) "Hierdie dinge het Ek tot julle gespreek dat julle blydskap volkome kan wees".

 

Dit is ook ‘n verklaring van die nuwe lewe hier op aarde maar ook hierna. Dit verwys ook na die opstanding.

 

Die Palastynse wyse van troue was deur die Here Jesus erken deur Sy eie teenwoordigheid en betrokkenheid by die troue.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00